Geschiedenis Amersfoort tussen 1900 en 2000

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

vorige eeuw | volgende eeuw


tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000

Economische ontwikkeling en groei; van nijverheids- naar "dienstenstad"; de komst in 1904 van de spoorwegwerkplaats van de HIJSM betekende een impuls voor de lokale economie; 19.600-127.000 inwoners in de 20e eeuw
1900 - 2000 geschiedenis Nederland
1900 - 2000 geschiedenis wereld
VanTotgebeurtenis
18701945Industrialisatie en schaalvergroting in Nederland
18861956Eysink Fabrieken N.V. (1886-1939); ARI, Amersfoortse Rijwielindustrie (1946-1956)
18891902Gratis paarden-omnibusje van hotel "De Vergulde Zwaan" tussen NCS-station en HIJSM-station Amersfoort Staat
18901948Regeerperiode Koningin Wilhelmina (1890-1898: Koningin Emma regentes)
17 aug 1900Gemeentelijke gasfabriek aan de Eemstraat/Gaslaan in bedrijf
20 sep 1900HIJSM-stoomtractiedepot aan westzijde van het station in dienst
1901NCS-spoorweghalte Liendert (wachtpost 25) in dienst
1901Accijns- of Kleppermanshuisje in de Langestraat, tegen het koor van de Sint Joriskerk, afgebroken
1901Oprichting van de (socialistische) Amersfoortse Bestuurdersbond (ABB)
19 jan 1901NCS-spoorweghalte Bloemendalseweg in dienst
1 aug 1901Station (gebouw Margadant) in gebruik genomen
1902Amersfoortsche Trammaatschappij rijdt met paardentram (op rails) van Kamp naar (nieuwe) station
1902Klooster Sint Barbara aan de Herenstraat afgebroken
19021904NCS-spoorlijn Amersfoort-Zwolle dubbelspoor (1902 tot Harderwijk, 1903 tot Wezep)
1902Voetgangersluchtbrug/voetbrug tussen Smallepad en Soesterweg, over de spoorlijn, in gebruik
17 jan 1902Zeepfabriek "De Duif" van Christoph Pleines, Vlasakkerweg/hoek Korte Bergstraat, afgebrand
15 okt 1902Feestelijke in dienststelling nieuwe NCS/HIJSM-station (ontwerp Margadant) op huidige plaats van station Amersfoort
19031917Gemiddeld werken er 60 werknemers in de Phoenix brouwerij
1903De Kei (7157 kg) wordt opgegraven op de Varkensmarkt
1903Landelijke Spoorwegstaking; bij NCS waren weinig stakers, werkwilligen kregen toeslag op het loon
1903Frederik van Eeden steunt onder pseudoniem de landelijke Spoorwegstaking (ook financieel)
1903Bouwondernemer Piet van Achterbergh richt een zwemschool op
1903Israëlitische/joodse begraafplaats op bastion Bloemendalsepoort gesloten
5 dec 1903Acteur en operettezanger Johan Heesters in Amersfoort geboren
1 mrt 1904Wagenwerkplaats HIJSM geopend; architect Margadant
1905Kinderziekenhuis Huis Aldegonde, aan de Arnhemseweg, gesloten
1905NCS-spoorweghalte Hoevelaken in dienst
1 mei 1905NCS-spoorweghalte Amersfoort Koppel, beter bekend als Kleine Koppel, in dienst
1 mei 1905NCS-spoorweghalte Bloemendalseweg gesloten
1907Laatste jaar gastelingen (of kostkopers) in Mannenzaal Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis
1907Sint Elisabeth Gast- en Ziekenhuis verhuist van Muurhuizen (thans nrs. 35a en b) naar de Sint Andriesstraat
1907Volgelingen van Frederik van Eeden stichten de chocoladefabriek "Walden" aan de Arnhemseweg
5 jul 1907Amersfoorts Mannenkoor opgericht
1908Bouw van het Rijksopvoedingsgesticht voor jongens op de Berg (ROG)
1908Landelijke invoering bij wet van de middelbare zomertijd van Amsterdam
1908Paardenrenbaan Birkhoven aangelegd (800 m); gesloten in 1935
1910Bij de brug in verlengde van de Herenstraat drie muurhuizen gesloopt voor nieuwbouw van een RK Meisjessschool
1910Start Gemeentelijk Waterleidingbedrijf
1910Dubbele "Stoneysluis" aangelegd in de Beek ten oosten Koppelpoort, tegenover de Volmolen
1910Bouw van een vetgasfabriek naast de HIJSM-wagenwerkplaats (gas voor verlichting spoorrijtuigen en van het station)
3 mrt 1911Borstbeeld van Johan van Oldenbarnevelt onthuld in plantsoen tegenover het station
1912Oprichting door het gemeentebestuur van een "Reclamecommissie"
1912Watertoren op de Berg gebouwd (Berg is ca. plus 44 m NAP)
1913Protesten o.a. van vereniging Flehite tegen voorgestelde afbraak Kamperbinnenpoort
1913Stellingmolen "De Gunst" van J. Nefkens aan de Leusderweg ontmanteld
1913Einde aan functie van waker op de toren van de Sint Joriskerk
1914Tram Amersfoort-Zeist (Ooster Stoomtram Maatschappij) in dienst
1914Polak's Frutal Works in Amersfoort gevestigd (sinds 1989 in Barneveld, Voorthuizen)
1915Start elektriciteitsdistributie door de gemeente (in 1928 overgenomen door PUEM)
1916Stichting ter ontwikkeling van "Internationale School voor Wijsbegeerte" opgericht
1916Grenswijziging met de gemeente Leusden, zuidhelling van de Berg komt aan Amersfoort
19161919Anton Pieck maakt groot aantal schetsen in Amersfoort
13 jan 1916Overstroming, dijkdoorbraken en NW-storm, lage delen van Amersfoort lopen onder
1917Het Lieve Vrouwekerkhof wordt eigendom van gemeente
1917Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden 1917
1917Gemeenschappelijke exploitatie van SS en HIJSM; geleidelijke onder de naam van Nederlandse Spoorwegen
13 jan 1917Laatste rit Amersfoortsche Trammaatschappij van Kamp naar station
1918Sigarenfabriek SOPLA opgericht aan Smallepad; in 1928 werkten daar 400 mensen
1918Vereniging "Hendrick de Keyser" opgericht in Amsterdam; eigenares van Havik nrs. 33 en 35
1918Belgenmonument gereed; onthulling in 1938
1919Oprichting Coöperatieve Melkcentrale Amersfortia aan de Lageweg; melkfabriek is gesloopt in 1986
1919Amersfoortse IJs Vereniging (AIJV) opgericht
1919Einde van de NCS (Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappij); overname door de SS
2 mei 1919Schilder Toon Tieland in Amersfoort geboren († 30/8/2006 te Amersfoort)
15 sep 1919Schilder Engelbert L' Hoëst in Amersfoort geboren († 9/12/2008 te Soesterberg)
1920Vleeswarenfabriek Noack (opgericht in 1878) gesticht aan de Soesterweg
1920Oprichting van de Volksuniversiteit in Amersfoort
1920Ingenieursbureau DHV verhuist van Den Haag naar Amersfoort
1921Oprichting nieuw gebouw Rijks HBS aan het Thorbeckeplein
28 jun 1921Ronnie (Goldstein-)van Cleef in Amersfoort geboren († 29/1/2008 te Amsterdam)
19 jul 1921Elizabeth Middelburg geïnstalleerd als eerste vrouwelijk gemeenteraadslid
24 okt 1921Door de noordwesterstorm drukt Eemwater de sluisdeuren van het Spui open
1922Gedeelte HIJSM-spoorlijn naar Woudenberg dubbelspoor gemaakt
1923Gymnasium verhuist naar het gebouw van de voormalige Rijks HBS aan Plantsoen West
1924Bouw NH Nieuwe Kerk aan de Leusderweg nr. 110; tot die datum Sint Joriskerk de enige NH kerk in de stad
15 feb 1924De Amersfoorters Nathan Hilversum en Willem Weijer starten een stadsautobusdienst
1925REMIA opgericht (De Rooy's Electrische Melangeer Inrichting Amersfoort)
1926SS-spoorweghalte Liendert (wachtpost 25) gesloten
15 mei 1926HIJSM-spoorweghalte Leusden gesloten
1927Het `Secretarishuisje` wordt verhuurd aan Petrus van Heugten
1927Oud-Katholieke kerk van de heilige Georgius, aan 't Zand gebouwd, op de plaats van een schuilkerk (sinds ca. 1700)
1927Joodse symbolen in art deco stijl aangebracht in de ramen van de Synagoge (samenvallend met 200-jarig bestaan)
1927HAPAM (Handelsmaatschappij en Apparatenindustrie Amsterdam) verhuist van Amsterdam naar Amersfoort
17 nov 1927Gemeentelijk slachthuis aan de Nijverheidsstraat (later Nijverheidsweg-Noord) geopend
1928Geringer belang Onze Lieve Vrouwetoren als oriëntatiepunt voor de Rijksdriehoeksmeting (RD)
1928Priester Alfons Ariëns, grondlegger van de katholieke arbeidersbeweging, in Amersfoort overleden
1929Sluiting Mariënhof als Burgerweeshuis en wordt jeugdherberg tot 1948
1929Bouw van de Markthal ter vervanging van de agrarische markten in de open lucht
17 okt 1929Opening van het eerste badhuis aan de Woestijgerweg (einde exploitatie op 13 juni 1955)
1930Een tiental betonnen `grenspalen` geplaatst aan de westzijde van de Hamseweg, met wapen provincie Utrecht
1 jul 1930N.V. Amersfoortsche Autobusdienst (AABD) gestart
19311933Restauratie Kamperbinnenpoort
1931Ziekenhuis De Lichtenberg geopend aan de Utrechtseweg
1931"Nieuws-en Advertentieblad voor Amersfoort" verschijnt als dagblad "Amersfoortsche Courant"
1 dec 1931Algemene begraafplaats Rusthof gereed
1932Joods Historisch Museum geopend in Amsterdam
26 okt 1932Wekelijkse automarkt op woensdag (14.00-22.00) op de Hof gestart (opgeheven in 1964)
1933Vernieuwde openluchttheater in Birkhoven gereed
19331934IJsbaan aan de Rubensstraat aangelegd in werkverschaffing
20 sep 1933Borstbeeld Johan van Oldenbarnevelt verplaatst van plantsoentje bij station naar tuin gymnasium aan de BW-laan
1934Armando (pseudoniem van Herman Dirk van Dodeweerd) verhuist van Amsterdam naar het Leusderkwartier
19351941Aanleg Valleikanaal om waterstaatkundige reden
5 jul 1936Roemeens Duitse zanger Josef Schmidt treedt op in Birkhoven op VARA-zomerfeest, 100.000 bezoekers
1937Bouw van een eenvoudig overdekt zwembad aan de Bisschopsweg (Sportfondsenbad)
1937Erdal-fabriek (gesticht in 1915) overgeplaatst van Amsterdam naar Amersfoort
1937Oprichting (bij wet) van N.V. Nederlandsche Spoorwegen (NS), onder likwidatie van HIJSM en SS
1938NS-spoorweghalte Amersfoort Koppel, beter bekend als Kleine Koppel, gesloten
1938NS-station Hooglanderveen gesloten als reizigersstation, handhaving als goederenstation
1938NS-spoorweghalte Hoevelaken gesloten
19381939In het kader van de mobilisatie (Tweede Wereldoorlog) worden barakkenkampen voor militairen gebouwd
15 mei 1938NS-spoorweghalte Amersfoort Vlasakkers (vanaf 1923 "De Vlasakkers" ) gesloten, in 1962 tijdelijke open geweest
22 nov 1938Koningin Wilhelmina en Koning Leopold III van België aanwezig bij onthulling van Belgenmonument
1939Joods militair tehuis op de Kamp ingericht door joodse culturele vereniging Nut en Genoegen
18 jan 1939Het `Secretarishuisje` wordt gekocht door de gemeente Amersfoort
1940Grondgebied van Isselt (een vroeger gerecht) door Soest afgestaan aan Amersfoort
1940Deel van het grondgebied van de gemeente Hoogland bij Amersfoort gevoegd
12 mei 1940Vanaf 12 mei evacuatie van 43.400 inwoners van Amersfoort
13 mei 194014 mei 1940In de nacht van 13 op 14 mei verlaat het Nederlandse leger de gehele stad en omgeving
15 mei 1940In de ochtend om 10 uur, meldt zich de eerste Duitse officier op het gemeentehuis bij burgemeester Van Randwijck
19411945Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort (PDA / Kamp Amersfoort)
14 mrt 1941Gebruik van gemeentewapen Hoogland verleend (besluit nr. 5 van de SG van het Departement van Algemene Zaken)
18 apr 1941Explosie op de Leusderheide te Soesterberg
1942Restauratie Dieventoren; tevens onderdoorgang gemaakt
1942Na verplichte aanmelding waren 803 joden geregistreerd, waaronder enkele tientallen uit Duitsland gevluchte joden
1942Spoorlijn Utrecht-Amersfoort geëlectrificeerd
18 aug 1942Burgemeester Harloff neemt het nieuwe politiebureau aan Plantsoen West/Torenstraat officieel in gebruik
1943Raad van Verzet (RVV) opgericht bij de familie Van Beek, thans Stationsstraat nr. 28
1 mei 1943N.V. Amersfoortsche Autobusdienst staakt het vervoer
2 mei 1943Dirk Davelaar bij het Hoevelakervoetpad/Lageweg door de SS neergeschoten
12 jun 1943Burgemeester Mr. J.G.L. Harloff opent het "Bosbad" in Birkhoven
20 jul 1943Twintig leden van de Inlichtingendienst geëxecuteerd en begraven in het Jannetjesdal op de Leusderheide
1944Sluiting NS-station Amersfoort Staat aan Toegangsweg/Spoorstraat (na spoorwegstaking in september)
3 okt 1944De Amersfoorters Jac. P. Bunnik en G.C. van Hoften gefusilleerd aan de Schothorsterlaan
7 okt 1944Razzia door de Duitsers
1945Van de gedeporteerde joden keerden 353 niet terug; 56% van de 632 in 1941 geregistreerde voljoodse inwoners
1945De stellingkorenmolen "De goede Verwachting" aan de Lageweg, in april door de Duitsers in brand gestoken
5 feb 1945Twintig gevangenen uit de strafgevangenis in Utrecht doodgeschoten aan de BW-laan
20 mrt 1945Tien willekeurige gevangenen uit Kamp Amersfoort gefusilleerd aan de Appelweg
16 apr 194517 apr 1945De Duitsers blazen op 16 en 17/4 vele bruggen in en rond de stad op
24 apr 1945Canadezen beschieten vanuit de buurtschap Liendert, de Onze Lieve Vrouwetoren
5 mei 19451990Wederopbouw van de Nederlands samenleving na de Tweede Wereldoorlog
7 mei 19458 mei 1945Canadese troepen trekken de stad binnen
7 jun 1945Religieus Humanistisch Verbond in Amersfoort opgericht
1946BenW verklaren de Algemene begraafplaats Achter Davidshof gesloten
1946Spoorlijn Amsterdam-Amersfoort geëlectrificeerd
3 okt 1946Componist Tristan Keuris geboren in Amersfoort († 15/12/1996 te Amsterdam)
18 nov 1946Nefkens neemt de stadsbusdienst over van N.V. Amersfoortsche Autobusdienst (AABD)
1947Monnikendam gerestaureerd
22 jan 1947Militair Sanatorium voor tuberculosepatiënten tijdens hun militaire dienstplicht (sluiting in 1965)
1948Jeugdherberg verhuist van Mariënhof naar de "Grasheuvel" aan de De Genestetlaan
30 mrt 1948Op "Amersfoorts Congres" is het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) opgericht
22 mei 1948Dierenpark Amersfoort (Birkhoven) opgericht door Wim Tertoolen en Piet Knoester
4 sep 194830 mrt 1980Regeerperiode Koningin Juliana
1949Restauratie van de Synagoge door A. Osnowicz
1949Einde tram Amersfoort-Zeist
1949Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) vestigt zich in Mariënhof, tot 1988, daarna in de Kerkstraat
1950Restauratie Mariënhof
19511953Restauratie van het `Secretarishuisje`
1951REMIA (De Rooy's Electrische Melangeer Inrichting Amersfoort) verplaatst van Puntenburgerlaan naar Den Dolder
1951Spoorlijnen Amersfoort-Apeldoorn en naar Ede-Wageningen geëlectrificeerd
9 mei 1951Generaal Dwight D. Eisenhower bezoekt de Bernhardkazerne
1952Spoorlijn Amersfoort-Zwolle geëlectrificeerd
19521954Serviceflat "De Terp" aan de Mr. Th. Heemskerklaan gebouwd
1953Beiaardschool opgericht, eerst gevestigd in Plompetoren (Dieventoren, Latijntje), sinds 1978 Grote Spui nrs. 9 en 11
14 mei 1953Minister-president Dr. W. Drees onthult het monument "Gevangene voor het vuurpeloton"
1954Aan de voet van de Onze Lieve Vrouwetoren een gedenkteken geplaatst ter herinnering aan Tweede Wereldoorlog
1954Randenbroek en park door stad aangekocht en gerestaureerd
30 mrt 1954BenW besluit tot het instellen van een "Raad van Stadssanering"
1955Nieuwbouw ziekenhuis De Lichtenberg aan de Utrechtseweg / Hugo de Grootlaan
1956Opheffing van het stoomtractiedepot aan westzijde van het station (na de elektrificatie)
19561958Aanleg van de Rondweg (nu Stadsring) door demping van de West- en Oostbuitensingel
1956Herindeling van de Bisdommen in Nederland
1958Insteekhaven aan de Eem gereed gekomen
1959Einde van de gasproductie in Amersfoort
1959Amersfoort viert 700 jaar stadsrechten
12 sep 1959Burgemeester Molendijk opent expositiegebouw "De Zonnehof"
1960Eerste grenswijziging met de gemeente Hoevelaken
1960Joods Centrum voor geestelijke gezondheid, de Sinaï Kliniek, aan de Laan 1914 geopend
29 jun 1960Voetgangers- en fietsentunnel (Brouwerstunnel), onder de spoorlijn, naar Soesterkwartier in gebruik
1961RK begraafplaats Maranatha (aan de Dodeweg) in gebruik genomen
2 jun 1961Officiële opening van een nieuw postkantoor aan de Rondweg (Plantsoen West, nu Stadsring); afgebroken in 1996
1962Afdeling "Vallei en Eemland" opgericht van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland
1962Grenswijziging met de gemeente Leusden (1962)
1962Eerste grenswijziging met de gemeente Stoutenburg
4 mei 1962Monument "Koedriest" of "Russisch Monument" onthuld; nagedachtenis Russische slachtoffers van Kamp Amersfoort
17 dec 1962Openstelling van de Rijksweg A28 van de Stichtse rotonde tot knooppunt Hoevelaken
1964Einde Elleboogkerk (Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming)
1964Eerste uitgave Flehite, tijdschrift voor heden en verleden van Oost-Utrecht
1 mei 1964Postkantoor aan de Kortegracht wordt afgebroken
1 jul 1966Einde aan de functie van Militair Hospitaal aan de Hogeweg
1967"Expo-carillon" (1958) uit Brussel in Belgenmonument opgehangen
1968Fusie tussen de Openbare en de Rooms Katholieke Leeszaal
1969Ziekenhuis Sint Elisabeth verhuist van de Sint Andriesstraat naar de Ringweg Randenbroek (voorheen Metgensbleek)
1969Gemeente Stoutenburg opgeheven
1969Tweede grenswijziging met de gemeente Stoutenburg
19691972Restauratie van de Sint Aegtenkapel
1970Grenswijziging met de gemeente Leusden (1970)
1970NS-station Hooglanderveen gesloten als goederenstation
1971De Amersfoortse Maatschappij tot Stadsherstel (in oprichting) wordt omgezet in een BV
1971Sloop van de Phoenix brouwerij aan het Smallepad
1972Goederenvervoer over de spoorlijn naar Veenendaal/Rhenen gestaakt
1972Het begrip "Keistadfeesten" doet zijn intrede
1973Sloop van de kapel op RK begraafplaats Utrechtseweg
31 dec 1973"annexatie" van de gemeente Hoogland; als gemeente opgeheven per 1/1/1974
19741993KRO (Katholieke Radio Omroep) verzorgt uitzending eucharistie vanuit Sint Franciscus Xaveriuskerk, 't Zand nr. 29
1974Huidige stadhuis in gebruik genomen; architect Antoon van Kranendonk
1975Tweede grenswijziging met de gemeente Hoevelaken
1975De Openbare Bibliotheek gevestigd in een nieuw gebouw aan de Zonnehof
1976Havik huisnummers 11 en 13, krijgen de namen Brielle en Deshima
19771982Archeologisch onderzoek binnen het gebouwencomplex van het Observantenklooster
1977Nieuw politiebureau aan de Van Asch van Wijckstraat in gebruik genomen
30 sep 1977Het cultureel centrum "De Flint" aan de Coninckstraat officieel geopend
1978Prins Willem III kazerne (opleiding cavalerie) afgebroken; gebouwd in 1883
1980Gebouw van het voormalige kinderziekenhuis Huis Aldegonde, aan de Arnhemseweg, gesloopt
30 apr 198030 apr 2013Regeerperiode Koningin Beatrix
1981Amersfoort krijgt van het Rijk de status van "Groeistad"
1981Vrijmetselaarsloge "Spectrum" opgericht
1983Stadsbusdienst van Nefkens wordt overgenomen door de VAD
1983De Nederlandse Grondwet 1983
1984Sloop van de Markthal aan de Breestraat
1984De historische binnenstad, inclusief de plantsoengordel, is aangewezen tot beschermd stadsgezicht
14 mei 198515 mei 1985Paus Johannes Paulus II bezoekt Amersfoort
19861987Oudheidkundig onderzoek aan het Lieve Vrouwekerkhof
1986Restauratie Koppelpoort en tredmolen
4 jun 1986Eerste proefuitzending van "Omroep Amersfoort" onder de naam "Vereniging De Stadsomroep"
30 mei 1987NS-station Amersfoort Schothorst in dienst (de halte Hulshorst werd daardoor gesloten)
1988Goederenvervoer over spoorlijn naar Woudenberg gestaakt
1988Voormalige koekfabriek Meursing aan het Smallepad wordt gesloopt
1988Vishal terug op de oorspronkelijke plaats van 1657
20 dec 1988Verkoop van het `Secretarishuisje` aan de Stichting Centrale Woningzorg (SCW)
21 dec 1989Ambachtelijke bierbrouwerij "De Drie Ringen" gestart
1991Tijdens opgravingen werd o.a. midden op de Hof het onderste deel van een waterput ontdekt
1991Fusie tussen de ziekenhuizen Sint Elisabeth en De Lichtenberg, tot Ziekenhuis Eemland
19921997Grootschalige aanpassing van railinfrastructuur in Amersfoort, in het kader van NS-plan RAIL 21
1992Een jacquemart op de Boterwaag geplaatst
1993Stedenband van Amersfoort met het Tsjechische Liberec
1993Synagoge gerenoveerd onder leiding van Amertsfoortse architect P. Wassink
1993De Provincie Utrecht wijst het Valleikanaal aan als ecologische verbindingszone
1993Borstbeeld Johan van Oldenbarnevelt, samen met teruggevonden voetstuk, verplaatst naar het Thorbeckeplein
1994Culinair Museum geopend in deel van het voormalig klooster Mariënhof; gesloten in 2008
1995Sloop van stationsgebouw "Margadant" en tramstationsgebouw voor een nieuw stationsgebouw
1996Na restauratie Onze Lieve Vrouwetoren, markering in en buiten toren aangebracht; symboliseert 0-punt RD-meting
1996Hoofdpostkantoor wordt gevestigd aan de Utrechtseweg/hoek Zonnehof
1996Norbert Radermacher maakt in opdracht van de gemeente "Der Zyclus"
1996Op de Hof is een reconstructie geplaatst van een waterput (stadsbron) op de plaats van de ontdekking in 1991
15 dec 1996Componist Tristan Keuris overleden in Amsterdam; 3/10/1946 geboren in Amersfoort
19971998Restauratie Koppelpoort
1 jan 1997Waterschap Vallei en Eem opgericht
1998Grenswijzigingen met de gemeenten Hoevelaken, Nijkerk, Bunschoten en Leusden
1998Uitgave "Historische encyclopedie van Amersfoort", Dr. J.A. Brongers
1998Armando museum in de voormalige Elleboogkerk geopend
1999Particulier museum Jacobs van den Hof in juni geopend aan de Zuidsingel 14 (gesloten 4/12/2009)
1999Toekenning Europa Nostra Award voor restauratie Koppelpoort (i.h.b. handhaving begroeiing)
1999Eerste uitgave De Kroniek, Tijdschrift Historisch Amersfoort


Tijdbalk.pngvorige eeuw | volgende eeuw