Geschiedenis Amersfoort tussen 1500 en 1600

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

vorige eeuw | volgende eeuw
tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000

Economische stilstand; ca. 5000 inwoners in de 16e eeuw (schatting)
1500 - 1600 geschiedenis Nederland
1500 - 1600 geschiedenis wereld


Van Tot Gebeurtenis
1428 1517 Heerschappij van de Bourgondiërs
1500 Verhuizing van de Pothbroeders naar de Coninckstraat/Pothstraat
1500 Sint Rochuskapel gesticht
1501 Besluit stadsregering om de strook (nieuwe) grond van de gedempte binnenste van de twee grachten, te verkopen
1506 1555 Regeerperiode van Karel V (1500-1558)
1513 Rodetorenpoort verkocht aan particulieren
1517 Het Sticht erkent Karel V als landsheer
1520 Schilder Lambert van Oort (ook van Noort genoemd) in Amersfoort geboren († 1571 te Antwerpen)
1520 Papenhofstede door stadsbrand verwoest; groot deel stad verwoest
1521 Karel V voert de Karolus-gulden in
1523 Karel V verleent een bierprivilege aan de stad Amersfoort
1525 1526 Pestepidemie (6e)
1528 Margaretha van Oostenrijk landvoogdes
1528 De Geldersen leggen het klooster "Vredendael" bij Amersfoort in de as
1528 Karel V verstevigt centraal gezag en dwingt Bisschop Hendrik II van Beieren tot alleen geestelijke zaken
1529 Bestrijding van de Lutherij in Amersfoort
1529 Broeders moeten het Sint Jansklooster verlaten op verdenking van ketterij
1530 Mandaatshuisje gebouwd, verblijfplaats Kapittelheren Sint Joriskerk
1530 Mandaatshuisje ongeveer in 1530 gebouwd, verblijfplaats Kapittelheren Sint Joriskerk
1532 Overstroming in Amersfoort (Allerzielenstorm)
1534 Sint Joriskerk heeft huidige vorm van Hallenkerk gekregen
1536 Mislukte aanslag op de stad door de Hertog van Gelre (Karel van Egmond)
1536 Stadhuisactiviteiten geconcentreerd op de Hof (betreft nieuwbouw van de zetel van de schepenbank, het gerecht)
1539 Landvoogdes Maria van Hongarije bezoekt Amersfoort
1540 Waag wordt voor het eerst genoemd, mogelijk gevestigd in het eerste stadhuis
1543 Maarten van Rossum in de stad (tot 1543 streed hij voor Gelre, daarna aan de zijde van Karel V)
1543 Spaans Gelre na 1543
1544 Karel V ontneemt de stad een aantal voorrechten i.v.m. gemak waarmee Maarten van Rossum binnen viel
1547 Celzusteren betrekken deel van de Armen de Poth (vandaar aldaar de naam Celzusteren kamer)
1547 Overdracht opstallen en grond door Celzusteren aan kloosterlingen van "Mariënhof" uit de Birkt bij Soest
14 september 1547 Johan van Oldenbarnevelt geboren (omgeving van de Kortegracht?)
1549 Filips (later II) bezoekt, als kroonprins, Amersfoort; Filips volgt in 1555 Karel V op
1550 Stichting huis voor arme weeskinderen aan de Cingel (Singel/het huidige 't Zand)
1550 Gilbert van Schoonbeke krijgt octrooi van Karel V voor graven van kanaal van Amersfoort naar de Emmikhuizerberg
1551 Een klein aantal Begijnen gaat wonen in het Bagijnhof aan Vijver/Viver, tot 1617
1552 Overstroming in Amersfoort (1552)
1553 1558 Pestepidemie (7e)
1554 Einde van de gevangenis onder het stadhuis; de Dieventoren wordt de enige gevangenis van de stad
1555 Musicus Joannes Tollius in Amersfoort geboren († ca. 1620 te Kopenhagen)
1555 Staking van wevers en vollers
1555 Eem (uit)gegraven van Koppelpoort tot de Melm; voordien overlading van vracht op/van kleine schepen bij de Melm
1556 Van Oldenbarnevelt woont van 1556-1564 in "Bollenburgh", Muurhuizen nr. 19ab
1557 Amersfoort koopt van koning Filips II een gebied op de Soesterheide
1559 Met de bul "Super Universas" voorzag paus Paulus IV in een nieuwe bisschoppelijke indeling van de Nederlanden
1559 Sint Elisabeth Gasthuis / Ziekenhuis gesticht; in 1577 door de stad erkend
1560 Aanaarden binnenzijde van de stadsmuren
1563 Steven van der Hag(h)en geboren in Amersfoort († 1624), zeevaarder, 1603 in dienst VOC
1565 1567 Pestepidemie (8e)
1568 Pieter Both geboren in Amersfoort († 1615), eerste Gouverneur-Generaal van Nederlands Indië (1610-1614)
1570 Overstroming in Amersfoort (Allerheiligenvloed)
1570 Stadsplattegrond gemaakt door Jacob van Deventer (i.o.v. Filips II)
1571 Dubbele sluizen in Spui gebouwd (schutten van boten mogelijk geworden)
1572 Geuzen bezetten tijdelijk de stad, plundering kerken en beeldenstorm; daarna stad katholiek en aanvaarding Filips II
1573 Stichting gasthuis in de Langestraat uit nalatenschap van Wouter, Heer van Blokland en zijn vrouw Johanna Piek
1575 "Bollenburgh" door de stad aangekocht, wordt Stads lint- en spinhuis, opgeheven in 1642; thans Muurhuizen nr. 19
1579 Unie van Utrecht, een verbond van de voornaamste noordelijke gewesten in de strijd tegen Filips II
1579 Reformatie in Amersfoort (Alteratie/wetsverzetting)
1579 Einde Sint Jansconvent
1579 Vanaf 1579 Sint Aegtenkapel in gebruik bij gemeente (opslagplaats, pakhuis en tabaksdepot)
1579 Stad neemt Observantenklooster over; deel oefenplaats schutterij (Doelen) rest o.a. stadsgeneesheer en glasblazerij
1580 Openbare uitoefening van de mis door Rooms Katholieken werd verboden
15 maart 1580 Sint Joriskerk komt aan de gereformeerden; College van Regenten beheert namens de stad gebouw en financiën
1581 "Plakkaat van Verlatinge", afzwering van Filips II door de Staten Generaal der opstandige Nederlandse gewesten
1582 Overstroming in Amersfoort (1582)
1582 Gregoriaanse tijdrekening wordt ingevoerd; voor die tijd gold (in "Europa") de Juliaanse tijdrekening
1582 Bank van Leening of lommerd voor het eerst genoemd
1586 1587 Engelse Kerkhof op hoek van Sint Agathastraat en Singel, aan de zijde van het Sint Aegtenklooster
1587 Accijnsmeestershuisje in de Langestraat tegen de Sint Joriskerk gebouwd
1594 Aanpassing vesting door Adriaen van Alckmaer
1594 Vergraven van singel van de dubbele gracht en start aanleg van drie grote en zeven kleine bastions
1595 Wateroverlast door breuk in de Grebbedijk
1597 1605 Pestepidemie (9e)
vorige eeuw | volgende eeuw