Bij de brug in verlengde van de Herenstraat drie muurhuizen gesloopt voor nieuwbouw van een RK Meisjessschool

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000

ca. 1910


Onderwerp(en)

Gebeurtenis

Het betreft een R.K. Meisjesschool van de Congregatie van de Zusters van Onze Lieve Vrouw. Deze school werd gebouwd naar het ontwerp van de architecten H. en W. Kroes en kreeg de naam Heilig Hartschool. In 1985 is deze school, bekend onder de naam "MAVO Muurhuizen", verhuisd naar de J.P. Sweelinckstraat 4. In het gebouw is daarna nog enige tijd een dependance van "Middeloo" gevestigd geweest, waarna het op 21 november 1988 werd verkocht, om te worden gesloopt ten behoeve van de nieuwbouw van vijf woningen. De gevelsteen die aanvankelijk boven de schooldeur in de Schoutensteeg zat, is nu in de kademuur van de gracht aangebracht.

Bron: J.A. Brongers e.a. Amersfoortse Opstellen (1989), blz. 89 e.v. artikel van L. van Hoorn-Koster, De bouw van een R.-K. Meisjesschool en wat daaraan voorafging: de historie van enkele verdwenen panden in de Muurhuizen (1989)

Zie voor namen van bruggen de hyperlink "Brugnamen".


Link(s):