Aanleg Valleikanaal om waterstaatkundige reden

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000

1935 tot 1941


Onderwerp(en)

Bron(nen)

Gebeurtenis

Zoek bij de hyperlink "Gelders Archief", na intikken Valleikanaal, in de archieftoegang: Waterschap 't Hogeland/inventaris/inleiding/uitvoering van de taak.

De aanleg was ook een werkverschaffingsproject. Bron: Geschiedenis van de Provincie Utrecht, deel 3, blz. 209. De aanleg van het Valleikanaal werd mogelijk doordat in 1932 de Zuiderzee was afgesloten (door de Afsluitdijk). Hierdoor kon de waterstand op het IJsselmeer op het gewenste peil worden gehouden, zodat afwatering van de Eem was verzekerd.

NSB-leider Anton A. Mussert heeft, als ingenieur bij provinciale Waterstaat Utrecht, aan het ontwerp van het Valleikanaal gewerkt.

Het eerste werk in Amersfoort betrof de bouw van een brug in de weg van Amersfoort naar Hoogland, aanbesteed en in uitvoering op 18 november 1935 (bron: Amersfoortsch Dagblad/De Eemlander 13/12/1935, p. 3/8).

In 1993 is het Valleikanaal door de Provincie Utrecht aangewezen als ecologische verbindingszone (bron: Parken in Amersfoort, blz. 26).

Voor foto's kies als zoekterm Valleikanaal onder hyperlink "Beeldbank".


Link(s):