Ambachtelijke bierbrouwerij "De Drie Ringen" gestart

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000

21-12-1989


Onderwerp(en)

Bron(nen)

Gebeurtenis

Voor oriëntatie op de historische oorsprong van het begrip "de drie ringen", zie de eerste twee hyperlinks en "Drieringensteeg".

De naam "De Drie Ringen" en de gevelsteen in de voorgevel van de brouwerij aan de Kleine Spui nr.18, zijn afkomstig van een van de grootste brouwerijen van Amersfoort. Deze brouwerij was al bekend in 1621 als een reeds geruime tijd bestaand bedrijf op de hoek van de Kortegracht en de huidige Drie Ringensteeg (vroeger Peterseliesteegje genaamd) en heeft aldaar tot 1706 gefunctioneerd. Nadien waren er andere bedrijven in gevestigd (o.a. een zeepziederij met dezelfde naam) tot het pand in 1892 werd gesloopt. De twee gevelstenen zijn bewaard gebleven en werden geschonken aan museum Flehite. Een van deze gevelstenen is, na restauratie door de heer E. de Ruiter, aangebracht in de gevel van de brouwerij "De Drie Ringen", [zie hyperlink Gevelstenen (1)]. Zie verder de artikelen in het tijdschrift Flehite (1988 en 1989) van mevrouw L. van Hoorn-Koster.

In 1580 werd de naam van de dorpsherberg en logement "In het Wapen van Gaesbeeck" aan de Kerkstraat 11 te Soest, veranderd in de herberg in "De Drie Ringen". Waarschijnlijk omdat het logement toen in bezit was gekomen van de brouwerij "De Drie Ringen" uit Amersfoort aan de Korte Gracht. Op blz. 44 van het artikel in Flehite 1988 staat, dat de ongehuwde dochter Maria van de eigenares van de brouwerij "De Drie Ringen" in Amersfoort, Ammerentiana Aerts van Rijn, weduwe van brouwer Gerrit Bornbergen, in 1698 een herberg, daar "De Drie Ringen uithangen", met tuin bij de kerk in Soest, alsmede een daartegenover gelegen huis waarin een bakkerij gevestigd was, als erfenis van haar moeder kreeg.

Voor foto's kies als zoekterm Brouwerij onder hyperlink "Beeldbank". Zie voor de gevelsteen in de muur van de brouwerij de betreffende hyperlink.


Link(s)