Geschiedenis Amersfoort tussen 1700 en 1800

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

vorige eeuw | volgende eeuw
tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000

Economische teruggang; ca. 8100-8600 inwoners in de 18e eeuw (schatting)
1700 - 1800 geschiedenis Nederland
1700 - 1800 geschiedenis wereld
VanTotgebeurtenis
16871710Waalse kerk (Eglise Wallonne) in Amersfoort
1700Aanleg Israëlitische/joodse begraafplaats op bastion Bloemendalsepoort
1702Overstroming in Amersfoort (1702)
1703Onrust onder de burgerij (Plooierijen)
1703Abraham van Bemmel te Amersfoort geboren († 1785 te Amersfoort)
1714Aanleg schotbalksluis (`Gelderse balken`) in de Westelijke Stadsbuitengracht bij de Kleine Koppelpoort
17151751Mr. Diederik Schagen, secretaris van de stad
1716Tsaar Peter de Grote krijgt onderdak in de Doelen
1717Stadskinderhuis gesticht
1720Tijdens zgn. "speculatieroes" in Nederland plan om door verbreding Eem, van Utrecht havenstad te maken
17241725De Klockman aangebracht in de Sint Joriskerk
1726"Oud-Katholiek" Seminarie gesticht
8 feb 1727Synagoge ingewijd; gebouwd in 1726
1731Drie Nederlanders stichten een (flessen)glasblazerij te Isselt
1735Er werd begraven in de Sint Janskerk(klooster) tot 1735, het kerkhof was gesloten in 1648
1736Overloop van de verzakte kade langs de Eem tussen Amersfoort en Coelhorst
1737Naast de Synagoge (zuidzijde) is een mikwe (ritueel bad) gebouwd, in dienst tot 1943
18 jan 1738Schip Leusden van de West-Indische Compagnie strandt op zandbank in Marowijnerivier (Suriname)
1739Afbraak kapel Sint Jansklooster m.u.v. het koor-gedeelte
1740Schilder Jacobus van de Gumster in Amersfoort geboren (geboortejaar is waarschijnlijk, overlijden onbekend)
1744Afscheiding van steen op de brug over het Spui bij de Koppelpoort vervangen door een ijzeren afscheiding.
17451755Aanleg van de Grebbelinie
1748Dichter, auteur en patriot Pieter Pypers (Pijpers) in Amersfoort geboren († Amersfoort, 20 juni 1805)
1753Schilder Jordanus (van) Hoorn in Amersfoort geboren († 1833)
1755Haardsteden-register of blaffert uit 1755, met namen van eigenaren van panden in de stad
1755Mandaatshuisje al bekend als "Onder de Lindeboom"
1758Laatste houten huis (Kamp nr. 9, met gevelsteen "De Gekroonde El", 1758) wordt afgebroken
1760Schilder Stephanus Greeve in Amersfoort geboren († na 1815)
1765Schilder Jan Apeldoorn in Amersfoort geboren († 1838)
1766Koningin Karoline Mathilde van Denemarken verblijft in de Doelen
1766Legaat maakt aanschaf orgel van Bätz in Lutherse kerk mogelijk
1770Stenen galg op de Galgenberg wordt door houten vervangen
17771789Lakenfabriek Beaune aan de Zuidsingel
1780Benjamin Cohen geeft opdracht tot bouw huis met de paarse ruitjes (thans Zuidsingel nr. 38)
17801782Abraham Cohen laat huis aan de Westsingel bouwen (thans nr. 43)
1783Elleboogkerk, officieel Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming, ter plaatse van een schuilkerk (statie) gebouwd
1784Oprichting landelijke Maatschappij tot Nut van het Algemeen (Christelijke grondslag, joden mochten geen lid zijn)
1785Staatse militairen rukken de stad binnen om te voorkomen dat de burgers te zeer hun privileges zouden verdedigen
17861787Amersfoort tijdelijk zetel Prinsgezinde deel Utrechtse Statenvergadering
1787Benjamin Cohen stelt zijn huis met de paarse ruitjes ter beschikking van stadhouder Willem V
2 aug 1787Reeks ontploffingen verwoest Onze Lieve Vrouwekerk (kruitopslag), 17 doden
1795Patriottische omwenteling, stadsbestuur heet enige tijd Municipaliteit
17951813De Franse tijd: Bataafse Republiek 1795-1806, Koninkrijk Holland 1806-1810; Franse bezetting 1806-1813
1798Adellijke titels en voorrechten worden afgeschaft; adellijke titels in 1813 weer ingevoerd
1798Alle kerken voor de wet gelijk gesteld, scheiding Kerk en Staat
1798Grondwet/Staatsregeling van de Bataafse Republiek
1799(verdedigings)"Werk aan de Glashut" (de Schans) gebouwd, als onderdeel van de Grebbelinie


Tijdbalk.pngvorige eeuw | volgende eeuw