Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) vestigt zich in Mariënhof, tot 1988, daarna in de Kerkstraat

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000

1949


Onderwerp(en)

Bron(nen)

Gebeurtenis

ROB werd in 2006: Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM). Per 11 mei 2009 is de naam Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, en sindsdien gevestigd aan Smallepad 5.

De bibliotheek van het ROB in de Kerkstraat was gevestigd in het oude (sinds 1726; zie aldaar) Seminarie van de Roomsch-Katholieken van de Oud-Bisschoppelijke Clerezy (of Cleresie). De kapel van dit seminarie dateert van 1696 en was gewijd aan Sint Willibrordus en Sint Bonifacius. Seminariekapel tot 1957 (Bron: Amersfoort Magazine Open Monumentendag jaargang 8, nr 1 , blz. 27). Na 1580 was dit een van de schuilkerken (zie hyperlink). Betreft adres: Muurhuizen 102

Het gebouw van RACM is ontworpen door architect Abel Cahen en is geopend op 28 juni 1988. De komst van het spraakmakende gebouw in het historische hart van de stad heeft een lange aanloop gehad. De eerste plannen voor nieuwbouw dateren van 1960. Protesten van buurtbewoners, uitstel door bezuinigingen, planherziening en bezetting door krakers, maken deel uit van de geschiedenis van dit gebouw (zie artikel van Loes Tieman in: Flehite. Historisch Jaarboek 2008 104-119).

Het RACM gebouw is in 2009 aangekocht door NV Amersfoortse Maatschappij tot Stadsherstel en wordt sindsdien `Stad van Cahen` genoemd (zie hyperlink).

Voor foto's kies als zoekterm Mariënhof onder hyperlink "Beeldbank".


Link(s):