Na restauratie Onze Lieve Vrouwetoren, markering in en buiten toren aangebracht; symboliseert 0-punt RD-meting

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000

1996


Onderwerp(en)

Bron(nen)

Gebeurtenis

Tot 1970 was de torenspits, naast het centrale punt van de Rijks Driehoeksmeting (RD), tevens het 0-punt van het x, y-coördinatenstelsel. In 1970 is dat 0-punt door een parallelle verschuiving (155 km naar het westen en 463 km naar het zuiden) in de buurt van Parijs komen te liggen. Daardoor zijn de coördinaten in Nederland alle positief. Voorheen kwamen zowel positieve als negatieve waarden voor. De torenspits heeft sindsdien als coördinaten: x=+155.000,00 m y=+463.000,00 m Zie verder de hyperlinks over RD en Kadaster.

Aan de toren zijn consoles van de beeldhouwer Ton Mooy aangebracht. Zie voor afbeeldingen van consoles en werk van Ton Mooy onder de hyperlink "Ton Mooy" en de hyperlink "Beeldbank" en daarna zoekterm Mooy invullen.

Zie voor de in 2002 in de kademuren langs de grachten Langegracht, Kortegracht en Spui aangebrachte waterspuwers van Ton Mooy, onder de betreffende hyperlink.

Voor foto's kies als zoekterm OLV Toren onder hyperlink "Beeldbank".


Link(s):