Van de 676 Amersfoortse joden (met drie of meer joodse grootouders) zijn 339 in de nazikampen omgekomen

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000

1945


Onderwerp(en)

Bron(nen)

Gebeurtenis

► In 2019 is nader onderzoek gedaan naar de vraag: Hoeveel Joden woonden in Amersfoort? en: Welke Joodse Amersfoortse inwoners zijn door welke oorzaak gestorven en wie van hen zijn na deportatie naar de diverse soorten nazikampen in de Shoah omgekomen. Verwezen wordt naar de analyse en conclusie in Bijlage hieronder.

Van Adelberg noemt op blzn. 6 en 149 een aantal van 336 Joden van Amersfoort die niet teruggekeerden. Op blz. 132 van deze bron worden 627 joodse inwoners in 1941 genoemd, op basis van een Duitse lijst (geen bronvermelding).

Bloemhof noemt dezelfde aantallen als Ribbens *), 353 gedeporteerden van de 632 voljoodse inwoners keerden niet terug. Op p. 98 noemt Bloemhof 803 geregistreerde Amersfoortse joden; zie voor de kritiek op dit aantal geregistreerden ook Bijlage hieronder.

De Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort *) noemt 357 Joden die in WOII door de nazi’s verdreven, gedeporteerd of vermoord zijn (bestand: januari 2019); zie link Herdenkingsstenen.

De Gedenkrol *) in Archief Eemland (1999, en aanvulling 2005) noemt 355 (333 en 22) omgebrachte Joodse stadsgenoten 1940-1945. Zie link Gedenkrol (en De geschiedenis van de Gedenkrol).

*) De verschillen tussen de inhoud van de drie geanalyseerde bestanden, zijnde:

- de Bijlage II in het boek van Ribbens (2002),

- van de Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort (januari 2019) en

- van de Gedenkrol (1999 en aanvulling 2005) in Archief Eemland,

leidend tot het aantal van 339 in de nazikampen omgekomen Amersfoortse Joden, zijn aangegeven onder de hyperlink Geaggregeerde analyseresultaten.

Het Digitaal Monument voor de Joodse Gemeenschap in Nederland is een Monument op internet om de herinnering levend te houden aan alle mannen, vrouwen en kinderen die tijdens de Duitse bezetting als joden zijn vervolgd en die de Shoah niet hebben overleefd. Om informatie over de in de Tweede Wereldoorlog omgekomen joodse Amersfoorters te zien, ga naar de homepage onder de hyperlink en tik Amersfoort in.

Ter informatie:

Amersfoort telde, op een bevolking van 59252 inwoners, op 1 januari 1951 214 joden (99 mannen en 115 vrouwen). 65% van hen woonde toen in het Vermeerkwartier, Leusderkwartier en Bergkwartier, 15% woonde in de Stadskern (bron: Bevolkingsstatistiek gemeente Amersfoort; deze cijfers zijn met deze bronvermelding opgenomen in het kerkblad van de Joodse gemeente Amersfoort "Ons Contact", 7e jaargang no. 2, blz. 7, november 1951).

Links

Bijlage in het artikel: Vier Joodse Amersfoortse gemeenteambtenaren op 1 maart 1941 op Duits bevel ontslagen. Wie waren zij en wat gebeurde met hen daarna? van Jan H. Lodewijks in Jaarboek Flehite 2019 blzn. 110-111.

De bijlage is een vervolg op voetnoot 3 in het artikel.

voetnoot 3: Kees Ribbens, `Zullen wij nog terugkeeren …. De jodenvervolging in Amersfoort tijdens de Tweede Wereldoorlog` (Amersfoort, 2002), op p. 124: “Uitgaande van 632 ‘voljoodse’ inwoners die op 1 oktober 1941 waren geregistreerd in de stad, betekent dit dat meer dan de helft van de joodse inwoners - zo’n 55% (353 van 632)- de bezetting niet heeft overleefd.” Mijn analyse laat een andere verhouding zien: 339 Shoahslachtoffers van 676 Amersfoortse Joden (50,1%). Deze analyse staat in de bijlage aan het einde van dit artikel. einde voetnoot.

► Correctie p.111 linker kolom, 4e alinea van de Bijlage: .. twee geboren en overleden in concentratiekamp Westerbork, moet zijn: .. twee geboren, van wie één overleden in ...