Tijdens zgn. "speculatieroes" in Nederland plan om door verbreding Eem, van Utrecht havenstad te maken

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000

1720


Onderwerp(en)

Bron(nen)

Gebeurtenis

Het idee over deze haven o.a. uit 1670, was van Everard Meijster.

Everard Meijster (ook geschreven als Meyster) was ook bekend door de Amersfoortse Kei (zie aldaar).

Zoek onder hyperlink "Windhandel", in het document dat verschijnt, naar Amersfoort (twee treffers).

Zoek eventueel ook in dit document naar speculatie.

Volgens Hovy (blz. 70, 71) vertraagde het plan voor deze scheepvaartverbinding van Utrecht met het mondingsgebied van de Eem, de aanleg/verbetering van het jaagpad (reeds in het begin van de 16e eeuw bekend als "treckwegh"). Deze liep van Amersfoort langs de westoever van de Eem tot de Melm (zie bij 1457, 1555 en 1618) en daarna verder via de oostoever. Amersfoort besloot daarom in 1674 de aanleg/verbetering van het trekpad op privaatrechtelijke basis aan te leggen.


Link(s):