Water

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken
Water-splash.jpg

Tijdbalk op onderwerp

algemene informatie
Het bekenstelsel van de Eem / het "Eemsysteem"
Kaarten en plattegronden
Klimaateffectatlas Vallei & Veluwe
Water in en rondom Amersfoort
Zie ook het onderwerp Gracht/Singel


VanTotgebeurtenis
11001200In 12e eeuw gracht gegraven aan de zuidzijde Sint Joriskerk
12001250Korte- en Langegracht als verdediging gegraven
12501300Ontwatering en ophoging i.v.m. bewoonbaarheid
22 feb 1282De maalschap Wede en Emmeklaar wordt voor het eerst in een oorkonde genoemd
1300Graven Spui en Nieuwe Eem; Weverssingel was natuurlijke waterloop; (deel) Zuidsingel en Westsingel gegraven
13931427Bouw Koppelpoort (ook wel Spoeypoort=spuipoort genoemd)
1400De Haven wordt naar een kade langs de Eem buiten de ommuring verplaatst
1477Overstroming in Amersfoort (1477)
1532Overstroming in Amersfoort (Allerzielenstorm)
1550Gilbert van Schoonbeke krijgt octrooi van Karel V voor graven van kanaal van Amersfoort naar de Emmikhuizerberg
1552Overstroming in Amersfoort (1552)
1555Eem (uit)gegraven van Koppelpoort tot de Melm; voordien overlading van vracht op/van kleine schepen bij de Melm
1570Overstroming in Amersfoort (Allerheiligenvloed)
1571Dubbele sluizen in Spui gebouwd (schutten van boten mogelijk geworden)
1582Overstroming in Amersfoort (1582)
1595Wateroverlast door breuk in de Grebbedijk
16131614Verbetering waterafvoer naar zee en van de bevaarbaarheid van de Eem
4 jun 1616De Staten van Utrecht stichten het heemraadschap de Rivier de Eem
1620Doorbraak stenen beer in Stadsbuitengracht tussen de monding Oude Eem en de Grote Eem
1640Hoogwater rond Amersfoort
1643Extreem hoge waterstand in de stad
1643Grondwerk van de schotbalksluis bij de Grote Koppelpoort spoelt weg
1645Overstroming, brug voor de Grote Koppel werd weggeslagen
1651Overstroming door breuk in Grebbedijk en hoog zeewater
1657Stadsbestuur besluit dat alle aanwonende eigenaren hun houten werven langs stadsgrachten in steen uitvoeren
1664Vernieuwing sluizen, kaden en grondwerk aan het Spui
1681Stormvloed bij noordwesterstorm; een of meer doorbraken in de dijken tussen Amersfoort en Coelhorst
1702Overstroming in Amersfoort (1702)
1714Aanleg schotbalksluis (`Gelderse balken`) in de Westelijke Stadsbuitengracht bij de Kleine Koppelpoort
1720Tijdens zgn. "speculatieroes" in Nederland plan om door verbreding Eem, van Utrecht havenstad te maken
1736Overloop van de verzakte kade langs de Eem tussen Amersfoort en Coelhorst
3 feb 18254 feb 1825Twee dagen langdurige noordwesterstorm en springvloed; wateroverlast o.a. in Amersfoort
1829Ideeën om de beken bevaarbaar te maken en realisatie waterverbinding met buitenland, van Rijn naar Zuiderzee
18451846Idee/plan (van 1829) van bevaarbare verbinding Rijn-Eem, weer actueel
1855Doorbraak van de Grebbedijk; water stond tot ten zuiden en oosten van Amersfoort
1874De rolspoorbrug (enkel spoor) over de Eem is vervangen door een dubbelsporige vaste brug
1877Laatste keer (in de 19e eeuw) dat gemeentebestuur sprak over bevaarbare verbinding Rijn-Eem (idee/plan uit 1829)
1894Eind december, voortdurende zuidwesterstorm; waterstand van de Eem te hoog voor afvoer van water uit de beken
1910Dubbele "Stoneysluis" aangelegd in de Beek ten oosten Koppelpoort, tegenover de Volmolen
1912Watertoren op de Berg gebouwd (Berg is ca. plus 44 m NAP)
13 jan 1916Overstroming, dijkdoorbraken en NW-storm, lage delen van Amersfoort lopen onder
24 okt 1921Door de noordwesterstorm drukt Eemwater de sluisdeuren van het Spui open
19351941Aanleg Valleikanaal om waterstaatkundige reden
16 apr 194517 apr 1945De Duitsers blazen op 16 en 17/4 vele bruggen in en rond de stad op
19561958Aanleg van de Rondweg (nu Stadsring) door demping van de West- en Oostbuitensingel
1991Tijdens opgravingen werd o.a. midden op de Hof het onderste deel van een waterput ontdekt
1993De Provincie Utrecht wijst het Valleikanaal aan als ecologische verbindingszone
1996Op de Hof is een reconstructie geplaatst van een waterput (stadsbron) op de plaats van de ontdekking in 1991
1 jan 1997Waterschap Vallei en Eem opgericht
30 okt 2000Zware storm stuwt water Randmeren op naar noordoosten; bodem van de Eem bij Koppelpoort is even zichtbaar
2002Waterspuwers van beeldhouwer Ton Mooy aangebracht in kademuren langs Langegracht, Kortegracht en Spui
11 jul 2011Restauratie Stoneystuw (1910) bij de Koppelpoort
1 jan 2013De waterschappen `Vallei en Eem` en `Veluwe` zijn gefuseerd tot `Vallei en Veluwe`