Verkeer vervoer verandering? Ontsluiting van Amersfoort 1820-1890.

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken
Books.gif
auteur(s) Lodewijks, J.H.
jaartal 1987
uitgave doctoraalscriptie RUU (Besproken in Flehite 20 1/2 juli 1989 24-25)

De bron wordt aangehaald in de volgende gebeurtenissen:

VanTotgebeurtenis
1837"puineren" van de weg naar Oud-Leusden met stenen van de afgebroken muren, gereed 1844
180019001800 - 1900: economische stagnatie; afnemend belang van de nijverheid; ca. 8600-19.600 inwoners in de 19e eeuw
1843Aanleg van plantsoenen op plaats stadsmuur, is gereed gekomen met deel tussen Koningspoort en Koppelpoort
1861Amersfoort opgenomen in het telegraafnet (tijdelijk telegraafkantoor in portierswoning van Utrechtsepoort)
1889Bouw HIJSM-station Amersfoort Aansluiting Staat (plaats huidige station)
1831Bouw kazerne Rijdende Artillerie Beestenmarkt; voor paardenstallen gebruik stenen Slijkpoort
1857Eerste kiesverenigingen in Amersfoortse Courant genoemd: "De Eendracht" en "'t Wapen van Amersfoort"
18001900Gemiddelde aantal joodse inwoners: 468 (3,4% van de bevolking van gemiddeld 13.800 inwoners)
18451846Idee/plan (van 1829) van bevaarbare verbinding Rijn-Eem, weer actueel
1829Ideeën om de beken bevaarbaar te maken en realisatie waterverbinding met buitenland, van Rijn naar Zuiderzee
1871Kamer van Koophandel ijvert voor vestiging spoorwegwerkplaats in Amersfoort
1877Laatste keer (in de 19e eeuw) dat gemeentebestuur sprak over bevaarbare verbinding Rijn-Eem (idee/plan uit 1829)
1829Omvang garnizoen 233 man
1842Oprichting Kamer van Koophandel in Amersfoort
1873Oprichting kiesvereniging "Vooruitgang"; door Amersfoortsche Courant "liberaal" genoemd
18601890Periode van "van concurrentie naar concentratie": concurrentie spoorwegmaatschappijen m.n. SS, NRS en HIJSM
21 mei 1879Rooms-Katholieke kiesvereniging "Recht voor Allen" opgericht
1886Spoorlijn HIJSM Amersfoort-Kesteren, opening (kop)station Amersfoort Staat aan de Toegangsweg/Spoorstraat
1876Spoorlijn HIJSM Amersfoort-Zutphen; volledig dubbelspoor tot Apeldoorn in 1898/1899
1874Spoorlijn HIJSM Amsterdam-Amersfoort ("Oosterspoorweg") geopend
1863Spoorlijn NCS Utrecht-Amersfoort-Hattem geopend (1864, Hattem-Zwolle, met spoorbrug over de IJssel, in dienst)
1860Spoorwegwet: aanleg van staatswege, exploitatie (per 1863) door particulieren
1 aug 1901Station (gebouw Margadant) in gebruik genomen
1883Tijdens bouwhausse vanaf 1875 (woningen en kazernes), oprichting steenfabriek Huet, Overeem & Co
1720Tijdens zgn. "speculatieroes" in Nederland plan om door verbreding Eem, van Utrecht havenstad te maken
1890Verdeling van de hoofdspoorlijnen tussen de maatschappijen HIJSM en SS (opheffing NRS)
1852Wet op de Telegraaf 1852