Agnietenklooster (Latijnse school gevestigd vanaf 1622) Herenstraat afgebroken

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000

1860


Onderwerp(en)

Bron(nen)

Gebeurtenis

In de Herenstraat stonden twee kloosters, aan de noordzijde het Sint Agnietenklooster en aan de zuidzijde, het Sint Barbaraklooster. Op de laatste plaats staan nu o.a. de gebouwen van het huidige klooster. In de kapel van het Agnietenklooster was van 1622 tot het eind van de 18e eeuw de Latijnse School gevestigd. Daarvoor, vanaf begin 17e eeuw, zat deze school in een gebouw aan de Appelmarkt. In de Franse tijd werd het gebouw in beslag genomen voor de legering van Franse en Bataafse troepen. De school verhuisde naar "Armen de Poth", vermoedelijk naar het daar staande pesthuis. In 1820 ging men weer naar de Herenstraat, maar nu aan de overzijde in het Sint Barbaraklooster. In 1876 werden de Latijnse scholen vervangen door de gymnasia. Van 1880/82 tot 1922 zetelde het Amersfoortse gymnasium in een gebouw aan de Westsingel (zie aldaar).

Het torentje met uurwerk dat nu op de Dieventoren staat, stond oorspronkelijk op de kapel van het Agnietenklooster. Bron: Amersfoort in prent, J.Hovy: blzn. 82 en 83

De tekst op de rand van het klokje in de Dieventoren luidt: Soli Deo Gloria Thomas Both me fecit 1590 (letterlijk: "God alleen de eer, Thomas Both maakte mij 1590").

De Latijnse school was tot 1622 gevestigd in het gebouw van de latere stadswaag aan de Groenmarkt, hoek Appelmarkt.

Vanaf de plaatsing van het torentje werd de Dieventoren, naast Plompetoren, ook "'t Latijntje" genoemd.

Zie voor een afbeelding van de Agnietenkapel, met het torentje, in de Herenstraat, bron: Jordanus Hoorn. Een Amersfoortse kunstenaar in zijn tijd 1753-1833, blz. 44. Verder dezelfde aquarel in kleur, in de collectie van Flehite [zie hyperlink en aldaar onder vervaardiger Haen, Abraham de (?)].

Zie voor de locaties de hyperlink "Latijnse School".

Voor de locatie van het klooster aan de oostkant van de stad, zie kaartnummer 1001_270 onder hyperlink "Kaartencollectie".

Voor foto's kies als zoekterm Dieventoren onder hyperlink "Beeldbank".


Link(s):