Klooster/gasthuis

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken
Gasthuys.jpg
Tijdbalk op onderwerpVanTotgebeurtenis;
1000Klooster Hohorst op de Heiligenberg gesticht door Bisschop Ansfried
1050Hohorst naar Utrecht verplaatst door Bisschop Bernold (Bernulfus); aldaar Paulusabdij; Heiligenberg bleef als proosdij
1380Verschillende kloostergemeenschappen vestigen zich buiten de stad
13801383Geert Grote (†1393; Broeders en Zusters des Gemeenen Levens; Moderne Devotie) preekt in de stad
1388Kapel voor wereldlijke personen aanwezig op de plaats van het latere Sint Jansklooster (thans Beestenmarkt)
1390Start werk Sint Pietersgasthuis, net buiten de muren aan het Spui
1391Sint Pietersgasthuis genoemd in archiefstuk ("het nieuwe gasthuis")
1399Bestaan Sint Aegtenklooster bekend; afsplitsing van Sint Agnietenconvent aan de Herenstraat
14041416Lazarushuis of Melatenhuis is gesticht binnen deze periode
14081410Bouw Sint Aegtenkapel; dubbelkapel (in 1463); leken beneden, kloosterlingen boven bij gelijktijdige bijwoning dienst
1410Inwijding Sint Aegtenkapel
1411Eerste vermelding Heilige Geestgasthuis
1422Zusterklooster van Sint Barbara gesticht aan de Herenstraat
1444Geertgen Arents, uit Nijkerk/Duist, gooit Mariabeeldje in de gracht bij de Kamperbuitenpoort
1444Kapel in de Kamp (later Beestenmarkt) voor seculieren, uitgebouwd tot klooster door de broeders van Sint Jan
1447Eerste vermelding van De Pothbroeders
1460De Pothbroeders beheren het "Wandelhuis", achter de Heilige Geestkapel, voor arme reizigers
1472Franciscaner Minderbroeders krijgen beschikking over stuk grond aan Westsingel
1472De Observanten wordt toestemming verleend om een convent te bouwen
1479Celzusteren vestigen zich, uit Amsterdam, op plaats van Mariënhof tot 1547
1479Franciscaner Minderbroeders bouwen kapel voor Observantenklooster
1483Bisschop David van Bourgondië verdreven uit Utrecht, gevangen in gedeelte van Fransicanenklooster, latere Doelen
1495Stadsbrand; Sint Aegtenkapel bleef door inspanningen van de kloosterlingen gespaard
1495Eerste vermelding van het Pesthuis
1500Verhuizing van de Pothbroeders naar de Coninckstraat/Pothstraat
1500Sint Rochuskapel gesticht
1528De Geldersen leggen het klooster "Vredendael" bij Amersfoort in de as
1529Broeders moeten het Sint Jansklooster verlaten op verdenking van ketterij
1547Celzusteren betrekken deel van de Armen de Poth (vandaar aldaar de naam Celzusteren kamer)
1547Overdracht opstallen en grond door Celzusteren aan kloosterlingen van "Mariënhof" uit de Birkt bij Soest
1559Sint Elisabeth Gasthuis / Ziekenhuis gesticht; in 1577 door de stad erkend
1573Stichting gasthuis in de Langestraat uit nalatenschap van Wouter, Heer van Blokland en zijn vrouw Johanna Piek
1579Einde Sint Jansconvent
1579Vanaf 1579 Sint Aegtenkapel in gebruik bij gemeente (opslagplaats, pakhuis en tabaksdepot)
1579Stad neemt Observantenklooster over; deel oefenplaats schutterij (Doelen) rest o.a. stadsgeneesheer en glasblazerij
1612Burgerweeshuis verhuist van de Cingel (Singel/het huidige 't Zand) naar Mariënhof
1640Marten Codde begint lakenfabriek in Sint Agathaklooster
1641Lazarushuis of Melatenhuis wordt gesloten
1648Sluiting van het Sint Janskerkhof
1654De Pothbroeders beëindigen het beheer van het Wandelhuis (sinds 1460)
1655Gedeelte voormalig Sint Jansconvent (bekend als Sint Janskerkhof) werd Beestenmarkt
1667Laatste pestlijders worden verpleegd in het Pesthuis
1717Stadskinderhuis gesticht
1735Er werd begraven in de Sint Janskerk(klooster) tot 1735, het kerkhof was gesloten in 1648
1739Afbraak kapel Sint Jansklooster m.u.v. het koor-gedeelte
1804Stadskinderhuis (uit 1717) opgeheven en gefuseerd met het Burgerweeshuis
1804Opname Bloklandsgasthuis (uit 1573) in Sint Pietersgasthuis
1860Agnietenklooster (Latijnse school gevestigd vanaf 1622) Herenstraat afgebroken
1887Sloop van de kapel Mariënhof aan de Zuidsingel
1888Gereformeerde kerk (Zuidsingel nr. 27) gebouwd op de plaats van kapel Mariënhof
1892Sloop van het Pesthuis
1902Klooster Sint Barbara aan de Herenstraat afgebroken
1907Laatste jaar gastelingen (of kostkopers) in Mannenzaal Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis
1929Sluiting Mariënhof als Burgerweeshuis en wordt jeugdherberg tot 1948
1948Jeugdherberg verhuist van Mariënhof naar de "Grasheuvel" aan de De Genestetlaan
1949Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) vestigt zich in Mariënhof, tot 1988, daarna in de Kerkstraat
1950Restauratie Mariënhof
19691972Restauratie van de Sint Aegtenkapel
19771982Archeologisch onderzoek binnen het gebouwencomplex van het Observantenklooster
1994Culinair Museum geopend in deel van het voormalig klooster Mariënhof; gesloten in 2008
2005Restauratie Sint Aegtenkapel
19 mei 2015Recent gerestaureerde Sint Rochuskapel (Armen de Poth) door burgemeester Bolsius geopend


Tijdbalk.png