Amersfoort getekend. Rondgang door een oude stad.

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken
Books.gif
auteur(s) Cor van den Braber
jaartal 1985
uitgave

De bron wordt aangehaald in de volgende gebeurtenissen:

VanTotgebeurtenis
1816Afbraak en nieuwbouw Sint Franciscus Xaveriuskerk op 't Zand (Bätz-orgel als in Lutherse Kerk)
1860Agnietenklooster (Latijnse school gevestigd vanaf 1622) Herenstraat afgebroken
1798Alle kerken voor de wet gelijk gesteld, scheiding Kerk en Staat
1804Artillerie- en Genieschool in de Doelen gevestigd
1953Beiaardschool opgericht, eerst gevestigd in Plompetoren (Dieventoren, Latijntje), sinds 1978 Grote Spui nrs. 9 en 11
1780Benjamin Cohen geeft opdracht tot bouw huis met de paarse ruitjes (thans Zuidsingel nr. 38)
1787Benjamin Cohen stelt zijn huis met de paarse ruitjes ter beschikking van stadhouder Willem V
1501Besluit stadsregering om de strook (nieuwe) grond van de gedempte binnenste van de twee grachten, te verkopen
1399Bestaan Sint Aegtenklooster bekend; afsplitsing van Sint Agnietenconvent aan de Herenstraat
14081410Bouw Sint Aegtenkapel; dubbelkapel (in 1463); leken beneden, kloosterlingen boven bij gelijktijdige bijwoning dienst
1547Celzusteren betrekken deel van de Armen de Poth (vandaar aldaar de naam Celzusteren kamer)
1479Celzusteren vestigen zich, uit Amsterdam, op plaats van Mariënhof tot 1547
1826De Doelen weer een kazerne
1571Dubbele sluizen in Spui gebouwd (schutten van boten mogelijk geworden)
1964Einde Elleboogkerk (Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming)
1579Einde Sint Jansconvent
1479Franciscaner Minderbroeders bouwen kapel voor Observantenklooster
1472Franciscaner Minderbroeders krijgen beschikking over stuk grond aan Westsingel
1655Gedeelte voormalig Sint Jansconvent (bekend als Sint Janskerkhof) werd Beestenmarkt
1686Heilige Geestkapel van stad aan Lutherse Gemeenschap
1410Inwijding Sint Aegtenkapel
1625Jacob van Campen erft Randenbroek van zijn in 1625 overleden moeder
19741993KRO (Katholieke Radio Omroep) verzorgt uitzending eucharistie vanuit Sint Franciscus Xaveriuskerk, 't Zand nr. 29
1766Legaat maakt aanschaf orgel van Bätz in Lutherse kerk mogelijk
1755Mandaatshuisje al bekend als "Onder de Lindeboom"
1530Mandaatshuisje gebouwd, verblijfplaats Kapittelheren Sint Joriskerk
1530Mandaatshuisje ongeveer in 1530 gebouwd, verblijfplaats Kapittelheren Sint Joriskerk
1400Monnikendam gebouwd
1947Monnikendam gerestaureerd
0800Omstreeks die tijd naam Flehite/Flethite als gouw bekend (oostelijk deel huidige provincie Utrecht)
1804Opname Bloklandsgasthuis (uit 1573) in Sint Pietersgasthuis
1878Oprichting vereniging Flehite met onder meer als doel een museum van oudheden op te richten
1547Overdracht opstallen en grond door Celzusteren aan kloosterlingen van "Mariënhof" uit de Birkt bij Soest
1520Papenhofstede door stadsbrand verwoest; groot deel stad verwoest
1434Plompetoren ingericht als gevangenis, daarom ook Dieventoren genoemd
1640Prins Frederik Hendrik krijgt onderdak in de Doelen (ook reeds in 1630 onderdak aldaar gehad)
1954Randenbroek en park door stad aangekocht en gerestaureerd
1814Randenbroek verbouwd
1833Randenbroek verbouwd tot huidig uiterlijk
1579Reformatie in Amersfoort (Alteratie/wetsverzetting)
1942Restauratie Dieventoren; tevens onderdoorgang gemaakt
19311933Restauratie Kamperbinnenpoort
1950Restauratie Mariënhof
19691972Restauratie van de Sint Aegtenkapel
16301657Schilder/bouwmeester Jacob van Campen woont in Randenbroek
1391Sint Pietersgasthuis genoemd in archiefstuk ("het nieuwe gasthuis")
1579Stad neemt Observantenklooster over; deel oefenplaats schutterij (Doelen) rest o.a. stadsgeneesheer en glasblazerij
1349Stad ontvangt landgoed Randenbroek in leen van Bisschop Jan van Arkel
1600Stad werd voorzien van enkele bastions (restanten: Achter Davidshof en joodse begraafplaats Bloemendalsestraat)
1495Stadsbrand; Sint Aegtenkapel bleef door inspanningen van de kloosterlingen gespaard
1687Stadsherberg op de Beestenmarkt gebouwd
1573Stichting gasthuis in de Langestraat uit nalatenschap van Wouter, Heer van Blokland en zijn vrouw Johanna Piek
1716Tsaar Peter de Grote krijgt onderdak in de Doelen
1579Vanaf 1579 Sint Aegtenkapel in gebruik bij gemeente (opslagplaats, pakhuis en tabaksdepot)
1837Verbouwing Lutherse Kerk
1664Vernieuwing sluizen, kaden en grondwerk aan het Spui
1380Verschillende kloostergemeenschappen vestigen zich buiten de stad
1333Voor deze datum moet Spui zijn gegraven (archiefstuk spreekt over Oude en Nieuwe Eem)
18161826Werkhuis/werkinstituut tot wering van bedelarij in de Doelen gevestigd