Start werk Sint Pietersgasthuis, net buiten de muren aan het Spui

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000

1390


Onderwerp(en)

Bron(nen)

Gebeurtenis

De huidige kapel en de mannenzaal zijn de restanten van de gebouwen van het voormalige Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis. Aanvankelijk was het een ziekenhuis, later een bejaardenhuis. De naam was toen alleen het Sint Pietersgasthuis, genoemd naar de heilige Petrus. Omstreeks 1500 werd de nu nog bestaande kapel gebouwd, waar tegenaan twee zalen, een mannen- en een vrouwenzaal, werden gebouwd. De mannenzaal werd haaks op de kapel gebouwd, terwijl de vrouwenzaal links van de kapel stond, evenwijdig aan de straat. Verder naar links stond het huis van de binnenvader en -moeder en een huis voor de regenten. Men kon in het gasthuis worden opgenomen, als men al zijn bezittingen afstond. In ruil daarvoor mocht men de rest van zijn leven in het gasthuis verblijven, waar men verzorgd werd. Men werd "kostkoper", "provenier", later "gasteling" genoemd [=rechthebbende door medelijden/liefdadigheid of door contact (waarbij men zijn bezit inbrengt, zoals in de mannenzaal van het Sint Pietersgasthuis) op een dagelijkse verstrekking van spijs en drank]. In 1804 kwam een fusie tot stand met het Bloklandsgasthuis, dat in de Langestraat stond. Vanaf toen had het gasthuis zijn dubbele naam, het Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis.

In het begin van de 20e eeuw werd het huidige Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis gebouwd, waarvoor de vrouwenzaal, het regentenhuis en het huis van de binnenvader en binnenmoeder werden afgebroken, om plaats te maken voor nieuwbouw. Dankzij ingrijpen van de bekende rijksbouwmeester Pieter J.H. Cuypers (hij was ook betrokken bij de restauratie van de Koppelpoort in 1886) werd voorkomen, dat ook de kapel en de mannenzaal werden gesloopt. De mannenzaal is tot en met 1907 in gebruik geweest.

Tijdens de maanden juli en augustus wordt door een aantal mensen in de zaal de situatie van 1907 nagebootst ("levende geschiedenis"), waardoor men een goede indruk kan krijgen van de omstandigheden waaronder bejaarden aan het begin van de 20e eeuw in verzorgingschuizen leefden.

Voor foto's kies als zoekterm Pieters onder hyperlink "Beeldbank".


Link(s):