Eduard Douwes Dekker (Multatuli) spreekt voor de eerste keer in "Amicitia", daarna weer in 1880 en 1881

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000

1879


Onderwerp(en)

Bron(nen)

Gebeurtenis

Multatuli (pseudoniem betekent multa tuli = ik heb veel geleden) zou in Amersfoort hebben gelogeerd bij Carel Victor Gerritsen (idealist, feminist, links-liberaal politicus, graanhandelaar, gemeenteraadslid in Amersfoort en gehuwd met Aletta Jacobs); zie verder onder hyperlink "CV Gerritsen" en voor Aletta Jacobs, hyperlink "Aletta Jacobs".

Artikel van Addy Schuurman, in De Stadsbron 17-6-2020, Van bedrieger tot waar-zegger: Amersfoorters over Multatuli. Zie ook de gewijzigde versie van dit artikel, onder dezelfde titel, in Jaarboek Flehite 2021 (p. 112-125).

Multatuli bezocht drie keer Amersfoort: op 20 maart 1879, 29 januari 1880 en 9 februari 1881. Zijn bezoeken en redevoeringen werden in de lokale kranten (Amersfoortsche Courant bv. 19-2-1878, 11-3-1879, 1-2-1881, de Nieuwe Amersfoortse Courant (12-2-1881) aangehaald en bekritiseerd (zie artikelen Addy Schuurman).


Link(s):