De eerste Hemony-klokken van het carillon van de OLV-toren gegoten

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000

1659


Onderwerp(en)

Gebeurtenis

In het contract van 1657 tussen de klokkenmaker François Hemony, de regenten van de Onze Lieve Vrouwekapel en de magistraat van Amersfoort werd opgenomen, dat het een beiaard zou worden, ".. so suyver en van soodanige accorderende toon ende resonantie, datter geen ander beter speelwerck in dese Nederlanden sall worden bevonden..." Bron: Kroniek, jrg. 9, nr. 1, maart 2007, blz. 4.

Sinds 1 april 1997 hangen er in de toren twee carillons, het oude Hemony-carillon en een modern, gebouwd door de firma Eijsbouts uit Asten. Met de 93 klokken, die nu aanwezig zijn kan elke gewenste muziek ten gehore worden gebracht. In 2000 heeft men bovendien nog zeven luiklokken, een zgn. zevengelui, aangebracht, waardoor het totaal aantal klokken in de toren nu honderd is.


Link(s):