Amersfoort koopt van koning Filips II een gebied op de Soesterheide

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000

1557


Onderwerp(en)

Bron(nen)

Gebeurtenis

Het gebied werd door palen afgebakend (het betreft de strook die naar het zuidwesten zich tot de grens met Zeist uitstrekt; zie kaart onder hyperlink Amersfoort 1865). Naar aanleiding van een juridisch conflict in 1707 (als gevolg van de vondst van een lijk) is in 1718 in tegenwoordigheid van Gecommitteerden der Staten 's Lands en van den Hove van Utrecht, door een gezworen landmeter de limieten volgens de Amersfoortse opvattingen in het terrein met palen aangegeven. In de volgende tijden werden deze palen ieder jaar door vertegenwoordigers der betrokken gerechten gezamenlijk gecontroleerd. Deze palen werden bij de opmeting door het kadaster in 1822 aangetroffen en als grenstekens van Amersfoort in kaart gebracht.

Het betrof het Woutgensbos (gebroeders Hilhorst blz. 178).

Zie: Archief Eemland BNR 0001.01 Stadsbestuur Amersfoort, 1300-1810, inv.nrs. 4443-010 en 1008 waarin de overdracht van het Woutgensbos en bijbehorende oorkonde (zonder zegel) worden genoemd.

Link(s):