Afdeling Amersfoort van het Leger des Heils opgericht (1939-2009 gevestigd in het pand Havik nr. 25)

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000

1894


Onderwerp(en)

Bron(nen)

Gebeurtenis

Het huis is van het "gedrongen" Vingboons type, bouwjaar 1664, op de gevel: MDCLXIIII.


Bron onderstaande tekst : Stad Amersfoort 11 febr 2004

Leger des Heils Amersfoort viert 110 jaar met concert

Zorg voor zwakken nog steeds belangrijk

door Anco Mali

AMERSFOORT Meer dan ooit is het Leger des Heils een onmisbare sociale schakel in onze samenleving. De korpsofficieren Majoor P. Hoogeterp en Majoor M. Hogetoorn van het jubilerend Amersfoorts Leger des Heils hebben het druk in deze moderne tijd waar veel mensen in de knel komen. De officieren en hun team werken samen met de straatadvocaten. Van hen horen ze welke mensen zonder eten zijn komen te zitten. Die spijzigen ze naar bijbels voorbeeld. Mensen die geen onderdak hebben brengen ze naar het passantenverblijf aan de Arnhemseweg. Voor een ander stukje maatschappelijk werk zorgen ze aan de Soesterweg met hun kledingwinkel. Tegen een klein prijsje kunnen mensen daar kleding kopen. Wie ernstig in nood zit krijgt gratis kleding. Er is een koffiehoekje voor de contacten.

Elke zondag is er dienst bij het Legers des Heils in het fraaie historische pand aan het Havik. Met een kindergroepje en een nevendienst. Een eigen zanggroep begeleidt de diensten, en zingt op uitnodiging in tehuizen. Op maandag heeft men vrouwenbond. Op dinsdag is er seniorenclub. Een maal per maand komt een bijbelstudiegroep bijeen. Een maal per maand is er ook een oriëntatiegespreksgroep om mensen nader kennis te laten maken met het doel van het Leger. Iedere veertien dagen gaan Heilsoldaten op pad met de evangelisatiekrant De Strijdkreet. Het Leger staat dan op de Varkensmarkt, en gaat de wijken in waar men huis aan huis de krant aanbiedt.

Dit jaar is het honderdtien jaar geleden dat de afdeling Amersfoort van Het Leger des Heils werd opgericht. Kapitein Wijkhuizen en Luitenant Alarm kwamen in 1893 naar Amersfoort 'om hun heilzaam werk als deel van de gemeente van de Heer Jezus Christus' op poten te zetten. Ze vonden woonruimte in de Muurhuizen, maar een hevige brand legde daar de hele inventaris in de as. Ze vertrokken naar de Krankeledenstraat op de hoek van het Onze Lieve Vrouwekerkhof, en kwamen daarna in de Krommestraat terecht.

Op 27 april 1894 werd in Amicitia officieel de Amersfoortse Legervlag geplant en zegende Commandant Oliphant de eerste Amersfoortse Heilsoldaten in. Leden van de Amersfoortse families Veenendaal, Timmerman, Gerth, Heeneman, De Heus, Van de Klashorst vormden de eerste Legerschare. Brigadier Mevrouw Jos Veenendaal weet nog dat de eerste Legerofficieren vaak de maaltijd ten huize van haar grootouders gebruikten omdat het Leger het in de beginperiode financieel heel moeilijk had.

Op landgoed Nimmerdor werd in 1894 de Nationale Velddag gehouden. Met extra treinen tegen verlaagde tarieven vervoerden de Spoorwegen de vele belangstellenden naar Amersfoort. *) De vader van Brigadier Veenendaal vertelde later vol trots dat hij die dag op de knie van de stichter van het Leger des Heils had gezeten! Generaal Booth was namelijk persoonlijk in Amersfoort aanwezig.

Dit jaar is het ook vijfenzestig jaar geleden dat het pand Havik nummer 25 kon worden betrokken. Eigenaar van het pand was destijds de heer G. van de Klashorst. Van hem mocht het Leger het pand huren voor f 650,- per jaar, te voldoen in drie maandelijkse termijnen van f 162,50. In het huurcontract werd de bepaling opgenomen dat in het pand de arbeid van het Leger zou worden uitgevoerd. Bovendien verleende Van de Klashorst zijn huurder het recht om na overlijden van hem en zijn echtgenote het pand te mogen kopen tegen het door hem vastgestelde bedrag. In 1942 werden de negen kinderen Van de Klashorst gezamenlijk erfgenaam van het pand. Het Leger liet weten, dat het gebruik wenste te maken van het recht op koop. Daar de Duitse bezetting het Leger had ontbonden achtten de erfgenamen de huurovereenkomst niet meer bindend. Na de oorlog kon door de Raad van het Rechtsherstel de Duitse liquidatie van het Leger worden teruggedraaid. In 1947 kwam het fraaie pand uit 1664 als overeengekomen tenslotte in bezit van het Leger.

Het is een mooi pand, waarop het Leger terecht trots is. Een zogenaamde 'gedrongen Filip Vinckboons' (moet zijn Vingboons, zie hyperlink), naar de in Amsterdam geboren architect die voor de smalle Amsterdamse koopmans- en grachtenhuizen talrijke gevels ontwierp in klassicistisch barokke trant. Typerend voor dit huizentype is de halsgevel (ook Havik nr. 25), de gelede topgevel met enkele trap.

Zaterdag 14 februari vindt het grote Jubileumconcert van het Amersfoortse Leger plaats. In de Fonteinkerk aan de Robert Kochstraat. Aanvang 19.30 uur. Het koor The Amsterdam Staff Songsters zal afwisselend met de regio Brassband Veluwe Brass optreden. Ook de bekende samenzang zal niet ontbreken.

 *) ter gelegenheid van de Nationale Velddag op 8 augustus 1894, reden er ook treinen van Amersfoort naar een tijdelijke halte Nimmerdor, evenals in 1889, zie aldaar; 
Bronnen: 
a) de Nieuwe Amersfoortsche Courant nr. 48 van zaterdag 16 juni 1894 en 
b) dezelfde krant nr. 63 van woensdag 8 augustus 1894; zie voor deze kranten onder Links/Historie Amersfoort/Archief Eemland en zoeken onder Kranten en 
c) in Dienstorder 2037 van de HIJSM wordt gesproken van een tijdelijke halte bij km 48,200 met een telegrafische blokpost en afstandsseinen (informatie ontvangen van de heer J.G.C. van de Meene, aug. 2007).

Via de hyperlink "Romeinse cijfers" is het bouwjaar, in Romeinse cijfers MDCLXIIII, op de gevel van dit pand, om te zetten in hedendaagse (Arabische) cijfers.

Op 11 oktober 2009 betrok het Leger des Heils een nieuw onderkomen in De Amerberg, centrum voor jeugdhulpverlening, aan de Anna Paulownalaan. Het Korps verliet het pand Havik 25 vanwege gebrek aan parkeerplaatsen en de brandveiligheid (bron: teletekst Omroep Amersfoort 27-07-09).

Het Korps Eemland van het Leger des Heils is sinds juli 2016 gevestigd aan de Albert Schweitzersingel 69.

Voor foto's kies als zoekterm Havik onder hyperlink "Beeldbank".


Link(s):