Restauratie en reconstructie Koppelpoort (1883 eerste stappen daartoe)

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000

1886


Onderwerp(en)

Bron(nen)

Gebeurtenis

In 1886 is de poort gerestaureerd, waarbij de rijksbouwmeester P.J.H.Cuypers (1827-1921) heeft geadvieseerd. Cuypers is bekend geworden door de vele kerken die hij heeft gebouwd, door de bouw van het Rijksmuseum, het Centraal Station te Amsterdam en het kasteel Haarzuylens. Cuypers liet het bovendeel en het dak verwijderen van de landpoort en het tussengedeelte en verder liet hij kantelen aanbrengen. Merkwaardig genoeg zijn deze ook aan de stadszijde aangebracht, wat overbodig was ter verdediging van de stad. De gezagvolle bouwmeester zou hebben beweerd, dat hij deze kantelen op oude tekeningen had gezien.

De restauratie gebeurde in een periode dat in Nederland meer oog kwam voor behoud van oude monumenten, archieven en musea. In het bijzonder na de publicatie in 1873 (zie bij dat jaartal) van het artikel "Holland op zijn smalst" in "De Gids" van de hand van Victor de Stuers. Hij is te beschouwen als de grondlegger van "monumentenzorg". Zie hyperlinks "Victor de Stuers".

Voor foto's kies als zoekterm Koppelpoort onder hyperlink "Beeldbank".


Link(s):