Afscheiding van steen op de brug over het Spui bij de Koppelpoort vervangen door een ijzeren afscheiding.

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000

1744


Onderwerp(en)

Bron(nen)

Gebeurtenis

Bron: Archief Eemland, in het Stadsarchief Amersfoort 1300-1810 (BNR. 0001.01, inv.nr. 56; Resolutieboek 1744-1747 apr., XLIII).

In dat resolutieboek staat: In de vergaderinge van den Raad Luna [maandag] 14en september 1744 Is goedgevonden den Heer Cameraar Gabrij te authoriseren, omme de leuning en vleugels van de Brug van 't Spoeij van de Koppelpoort, die bouwvallig en van steen gemaakt zijn, af te breken, onder met nieuwe gehouwen steen te bevloeren, en ijsere leuningen te vercieren.

Het kan niet anders dan dat, na gereedkomen van de werkzaamheden, dit feit is vereeuwigd met het gebeitelde jaartal 1744 in de sluitsteen.

De cameraar was lid van het stadsbestuur, belast met het beheer en administratie van de stedelijke financiën. Het betrof hier Carel Gabry jr., cameraar van 1741-1756 en ook o.a. schepen van Amersfoort van 1735-1748 (zie hyperlink `Gezagdragers van de stad Amersfoort 1405-1795`).

Zie voor een afscheiding van steen op de brug, een tekening van de 17e-eeuwse kunstenaar Roeland Roghman in het boek `De Koppelpoort. Hart van de Amersfoortse stadsverdediging` (2004), blz. 29.

(zie verder het artikel in Kroniek nr. 3, jaargang 12, blz. 17, september 2010)


PM

Het jaartal 1997 onder de sluitsteen heeft betrekking op de restauratie in 1997.


Link(s)


Het jaartal 1744 is vereeuwigd in de sluitsteen van de brug.

Sluitsteen `1744` in de brug over het Spui bij de Koppelpoort Sluitsteen `1744` in de brug over het Spui bij de Koppelpoort