Eind mei/begin juni op de Appelmarkt kademuur van een haven uit de 14e/15e eeuw opgegraven

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000

6-2009 tot 7-2009


Onderwerp(en)

Gebeurtenis

Eind mei/begin juni werd door de stadsarcheologen gesproken van muren van een kapel (begin 15e eeuw?). In oktober werd meegedeeld dat het een kademuur uit de 14e of 15e eeuw betrof. Omdat de kademuur niet compleet is, hoeft hij niet behouden blijven. Aan de kant van de Kerkstraat zullen ondergrondse afvalcontainers door de gemeente worden geplaatst (bron: Stadsberichten, blz. 1 in: Amersfoort Nu, 21 oktober 2009, jrg. 49). Zie ook artikel `Van kapel tot kade` in: Kroniek jrg. 11, nr. 4, december 2009, pg. 2-3.

Zie ook bij nr.14 onder de hyperlink "Historie van de waterlopen in de stad". Voor informatie over de situatie ter plaatse van de Groenmarkt (even ten zuiden van de Appelmarkt) in de 12e eeuw, zie artikel "De stadsmuren van Amersfoort", van Francien Snieder, in: Amersfoort Magazine Open Monumentendag, jrg. 7, nr. 1, 2004, blzn. 16 en 17.

Zie voor de opgraving, onder de hyperlink "Stadsarcheologie" (i.c. link naar "Scheplog").


Link(s):

Historie van de waterlopen in de stad

Historie van de waterlopen in de stad