Burgemeester Albertine van Vliet-Kuiper neemt de website www.tijdbalk-amersfoort.nl officieel in gebruik

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000

20-4-2007


Onderwerp(en)

Gebeurtenis

De lancering van de website vond plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Amersfoort om 16.30 uur.

Hieronder de toespraak van burgmeester Van Vliet-Kuiper bij de presentatie van de Historische Tijdbalk op 20 april 2007.

Dames en heren, goedemiddag. Heeft u wel eens van de term "mediawijs" gehoord? De Raad van Cultuur, het Rijksadviesorgaan op het terrein van kunst, cultuur en media, hanteert dit als een van de kernbegrippen. De Raad vindt het noodzakelijk, en ik citeer: "dat burgers over voldoende "mediawijsheid" beschikken om te kunnen functioneren in de nieuwe maatschappelijke realiteit die als gevolg van digitalisering en medialisering is ontstaan- en zich verder blijft ontwikkelen."

Als er nu twee burgers zijn die blijk geven van mediawijsheid dan zijn het wel de heren Lodewijks en Volkers. Zij zijn verantwoordelijk voor respectievelijk de inhoudelijke en technische kant van de website die ik vandaag wereldkundig mag maken. Ze zijn (nét) niet van de generatie die van jongs af aan vertrouwd is met computers, maar ze hebben het nut en de betekenis van internet aangegrepen om een historische website te maken voor een breed publiek. Een fantastisch initiatief.

Nu is het maken van een website op zich niet uitzonderlijk. Steeds meer mensen ontdekken de mogelijkheden van internet, doen actief mee op het web en maken eigen websites te maken die vaak niet onder doen voor die van officiële instellingen.

Wat is er dan zo bijzonder aan dit initiatief vroeg ik mij af toen ik er voor het eerst van hoorde.

Ik heb, ik zal het maar eerlijk zeggen, net als u de website van tevoren niet bekeken. Niet omdat het niet mocht, maar ik wilde mij laten verrassen. Want nieuwsgierig ben ik zo langzamerhand wel geworden. Dat zal voor u ook zo zijn, schat ik in. Niemand heeft de website gezien, maar er wordt al wel over gesproken.

Ik heb mij laten vertellen dat de historische tijdbalk bijzonder is vanwege de kwaliteit van de inhoud; niet alleen de veelheid aan informatie maar vooral de leesbaarheid van de teksten, de heldere vormgeving en de gemakkelijke doorzoekbaarheid. Met deze website heeft Amersfoort een soort van Wikipedia voor de Amersfoortse geschiedenis binnen handbereik. In de vorm van een overzichtelijke tijdbalk komen kort en kernachtig allerlei historische evenementen, personen en gebeurtenissen op het scherm.

Maar ook de functionaliteit van de website, de wijze van navigeren door de verschillende lagen is uiterst gemakkelijk en publieksvriendelijk.

Maar wat ik vooral bijzonder vind is dat de website gemaakt is door vrijwilligers. De initiatiefnemer van de website, de inhoudelijke man erachter om zo te zeggen, is Jan Lodewijks. Begonnen als hobby in een Word-bestand is het project uitgegroeid tot wat het nu is: een volwaardig product waar menigeen jaloers op zal zijn.

De directeur van Archief Eemland vertrouwde mij toe dat ze zo'n webtoepassing graag zelf had ontwikkeld omdat het een prachtig instrument is om geschiedenis dicht bij mensen te brengen.

Maar, en dat zei ze ook, in deze tijd van internet, netwerkstructuren en samenwerkingsverbanden, moeten we niet meer denken in termen van `ik en de ander`. Het gaat om gezamenlijk nieuwe mogelijkheden ontdekken.

Met elkaar zijn we betrokken bij de geschiedenis van de stad en omgeving. We hebben de ambitie om het levendig te maken en te houden, om kennis over het verleden toegankelijk te maken en door te geven. De tijd dat instellingen als musea en archieven of de wetenschap patent hadden op het aanbod van informatie is voorbij.

Publiek is niet langer louter passief consumptief, maar vervult steeds meer een actieve rol door te reageren op de inhoud van een website, verbeteringen voor te stellen of daadwerkelijk als producent van nieuwe content te functioneren.

Deze website is een prachtig voorbeeld daarvan. De heren Lodewijks en Volkers hebben er heel veel vrije uren aan besteed. Maar, en daarin zit wat mij betreft een grote kracht van het project, zij realiseerden zich dat het belangrijk was om niet op een eilandje te opereren.

Ze hebben contact gezocht met historische partners in de stad, de Oudheidkundige vereniging Flehite en Archief Eemland. Vanwege de continuïteit van de website, maar ook in verband met de inhoudelijke doorontwikkeling. Ik ben net als u reuze benieuwd naar het resultaat.

Maar ik durf nu al te zeggen dat met het 750-jarig bestaan van de stad in het vooruitzicht, dit een prachtig product is om de inwoners van Amersfoort enthousiast of nog enthousiaster te maken voor de geschiedenis van hun stad.

Ik mocht vandaag een jaartal noemen waarvan ik graag een demonstratie van de tijdsbalk zou zijn. Graag neem ik u mee terug naar honderd jaar geleden: het jaar 1907!

Daarna volgde een digitale demonstratie van de website (op twee grote schermen) door de makers Jan H. Lodewijks en Johan Volkers. Na afloop werd een borrel gerepresenteerd door de Oudheidkundige Vereniging Flehite in de brouwerij De Drie Ringen.


Link(s):