Eigenschap:Uitgave

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken
Property "Uitgave" is registered with an approximate usage count of 43 (21 mrt 2019 16:05).

Dit is een eigenschap van type String.

Pagina's die de eigenschap "Uitgave" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25) (volgende 25)

3

300 jaar Evangelisch Lutherse Kerk Amersfoort +Evangelisch Lutherse Gemeente Amersfoort  +

A

Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden +herdruk 1978  +
Ach Lieve Tijd. 900 jaar Amersfoort en de Amersfoorters. +14 afleveringen  +
Amersfoort '40-'45 +2e herziene druk, bewerkt door drs. Joost van der Spek  +
Amersfoort 777-1580 +Twee delen. Via Google Books toegankelijk en doorzoekbaar; zie bij 1834  +
Amersfoort zoals het was +16 afleveringen  +
Amersfoort. Geschiedkundige bijzonderheden. +1e bundel  +

B

Begraafplaatsen in Amersfoort Hoogland en Hooglanderveen +typoscript  +
Beschryving der stad Amersfoort +Twee delen. Via Google Books toegankelijk en doorzoekbaar; zie bij 1703  +
Bomenwandeling. Langs de meest bijzondere bomen van de binnenstad van Amersfoort +uitgave gemeente Amersfoort  +
Bruit van d'Eem. Geschiedenis van Amersfoort. +twee delen; 13 auteurs  +
Burgerrechtverleningen +Archief Eemland; BNR. 1 (1300-1811), Inv. nr. 1847  +

D

De Joodsche gemeente van Amersfoort 1727-1927. +Gedenkschrift samengesteld ter gelegenheid van het tweede eeuwfeest van haar synagoge.  +
De Koppelpoort. Hart van de Amersfoortse stadsverdediging. +(meerdere auteurs; onder eindredactie van Hovens en Cramer)  +
De Kroniek, Tijdschrift Historisch Amersfoort. Vanaf jrg. nr. 1, juli 1999 +Opvolger van Flehite, tijdschrift voor heden en verleden van Oost-Utrecht; sinds 2004 is de naam Kroniek. Voor inhoudsopgave Flehite zie bij 1964 en voor Kroniek bij 1999.  +
De Stad Amersfoort (online) +6 april  +
De geschiedenis van de Amersfoortse tabak +Proefschrift  +
De katoendrukkerij in Nederland tot 1813 +Nederlandsche Handelsch Hoogeschool Rotterdam (proefschrift)  +
De restauratie van de Dieventoren c.a. 1941-1942 +typoscript  +
De veenkolonie Veenendaal. Turfwinning en waterstaat in het zuiden van de Gelderse Vallei 1546-1653. +in 1990 verschenen als proefschrift  +
Druk werk in Amersfoort +De Algemene Boekhandel, Amersfoort  +

E

Een groet uit de Eem-veste: de vroegste stedelijke ontwikkeling van Amersfoort. Artikel in: Middeleeuwse toestanden. Archeologie, geschiedenis en monumentenzorg (blzn. 6-22) +uitgave i.s.m. ROB (Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek)  +

F

Flehite, tijdschrift voor heden en verleden van Oost-Utrecht. Vanaf jrg. 1, november 1964 nr. 1 t/m jrg. 26, nr. 3/4 1999 +Opgevolgd door De Kroniek, Tijdschrift Historisch Amersfoort; sinds 2004 is de naam Kroniek. Voor inhoudsopgave Flehite zie bij 1964 en voor Kroniek bij 1999.  +
Flehite. Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken. +Jaarlijkse uitgave; zie ook bij 2000; voor geciteerde auteurs zoek op JB*  +

G

Geschiedenis der Nederlandsche Spoorwegen 1832-1938 +tweede, geheel herziene druk  +
(vorige 25) (volgende 25)