Sint Joriskerk

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

Voor meer informatie over het doxaal van de Sint Joriskerk: zie pagina Doxaal Sint Joriskerk.


Sint joriskerk.jpg

Tijdbalk op onderwerp

algemene informatie
Sint Joris of Georgius


VanTotgebeurtenis
11001150Bisschop van Utrecht sticht een van zijn hoven op plaats Sint Joriskerk
11001200In 12e eeuw gracht gegraven aan de zuidzijde Sint Joriskerk
1132Uit oorkonde blijkt dat voor bewoners van Amersfoort en Hoevelaken, hun parochiekerk in Oud-Leusden stond
1196Bisschoppelijke Hof (Curtis) voor het eerst genoemd
1200Bouw van toren Sint Joriskerk vermoedelijk begonnen
1265In oorkonde is de Sint Joriskerk al een parochiekerk als afscheiding van parochiekerk in (Oud) Leusden
1337Bisschop Jan van Diest verbond een Kapittel aan Sint Joriskerk; status wordt Kapittelkerk (10 Kanunniken)
1337In oorkonde wordt wijding Sint Joriskerk aan Sint Nicolaas voor het eerst genoemd
21 apr 134022 apr 1340Grote stadsbrand in nacht Witte Donderdag op Goede Vrijdag (13 op 14 april); "hostiewonder"
1374Oudste vicarie gesticht door Harman Both op het altaar aan de noordzijde van de Sint Joriskerk
1457Bekend dat waker op toren Sint Joriskerk wacht hield; Dolleklok uit 1489 was storm- en alarmklok
1457Ambt Torenwachter voor het eerst in stadsrekeningen vermeld
1530Mandaatshuisje gebouwd, verblijfplaats Kapittelheren Sint Joriskerk
1530Mandaatshuisje ongeveer in 1530 gebouwd, verblijfplaats Kapittelheren Sint Joriskerk
1534Sint Joriskerk heeft huidige vorm van Hallenkerk gekregen
25 mrt 1580Sint Joriskerk komt aan de gereformeerden; College van Regenten beheert namens de stad gebouw en financiën
1587Accijnsmeestershuisje in de Langestraat tegen de Sint Joriskerk gebouwd
1602Laatste begraving bij Sint Joriskerk (latere Groenmarkt)
1608Boterbeurs/Boterwaag/Boterhal/Koopmansbeurs bij Sint Joriskerk gebouwd
1614Door het Brouwersgilde een gebrandschilderd raam aan de Sint Joriskerk aangeboden
1625Jacob van Campen erft Randenbroek van zijn in 1625 overleden moeder
1648Laatste stuk kerkhof van de Sint Joriskerk (huidige Groenmarkt) buiten gebruik gesteld
13 sep 1657Jacob van Campen op Randenbroek overleden; 22/9 begraven in Sint Joriskerk onder muur-gedenkteken
1658Burgemeester van Amersfoort fungeert als deken van het Kapittel van Sint Joriskerk (tot heden)
17241725De Klockman aangebracht in de Sint Joriskerk
1829Westelijke toegang (Windsteeg) van de Sint Joriskerk dichtgemetseld
1831Begraven in de Sint Joriskerk wordt verboden
1901Accijns- of Kleppermanshuisje in de Langestraat, tegen het koor van de Sint Joriskerk, afgebroken
1913Einde aan functie van waker op de toren van de Sint Joriskerk