Geschiedenis Amersfoort tussen 1600 en 1700

Uit Tijdbalk Amersfoort
Versie door Jan Lodewijks (Overleg) op 20 nov 2013 om 22:08 (Jan Lodewijks hernoemde pagina Geschiedenis Amersfoort tussen 1600 en 1700 ("Gouden Eeuw") naar Geschiedenis Amersfoort tussen 1600 en 1700 over een doorverwijzing)

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar:navigatie, zoeken

vorige eeuw | volgende eeuw
tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000

Regionale handelsverkeersfunctie; bloei tabaksnijverheid; verval stadsmuur (diverse poortjes gemaakt om landerijen snel te bereiken); ca. 7000 inwoners in de 17e eeuw (schatting)
1600 - 1700 geschiedenis Nederland
1600 - 1700 geschiedenis wereld
VanTotgebeurtenis
15971605Pestepidemie (9e)
1600Schilder Simon Henricx in Amersfoort geboren († 1630)
1600Schilder Paulus Bor in Amersfoort geboren († 1669)
1600Schilder Matthias Stom (of Stomer) is (mogelijk) in Amersfoort geboren († na 1650 op Sicilië)
1600Stad werd voorzien van enkele bastions (restanten: Achter Davidshof en joodse begraafplaats Bloemendalsestraat)
1601Nieuw uurwerk (horologie) in de OLV-toren geplaatst, met twee wijzers aan de oost- en westzijde
1602Laatste begraving bij Sint Joriskerk (latere Groenmarkt)
1608Boterbeurs/Boterwaag/Boterhal/Koopmansbeurs bij Sint Joriskerk gebouwd
1612Burgerweeshuis verhuist van de Cingel (Singel/het huidige 't Zand) naar Mariënhof
16131614Verbetering waterafvoer naar zee en van de bevaarbaarheid van de Eem
1614Door het Brouwersgilde een gebrandschilderd raam aan de Sint Joriskerk aangeboden
1614De Heren Staten van Utrecht resideren enige tijd in de Statenkamer in de Herenstraat
1614Schilder Gerrit Laurenszoon van Stellingwerff in Amersfoort geboren († 1659)
1615Tabaksverwerking en tabakshandel begonnen in Amersfoort
4 jun 1616De Staten van Utrecht stichten het heemraadschap de Rivier de Eem
1618Poortje aangebracht tussen Kleine Spui en Kleine Koppel (jaagpad naar de Melm)
1620Doorbraak stenen beer in Stadsbuitengracht tussen de monding Oude Eem en de Grote Eem
16231631Pestepidemie (10e)
1625Jacob van Campen erft Randenbroek van zijn in 1625 overleden moeder
1627Schilder Matthias Withoos in Amersfoort geboren († 1703 te Hoorn)
1629Amersfoort door keizerlijke troepen belegerd en ingenomen door Graaf Montecuccoli; stad weer enkele dagen rooms
1630Oprichting van het Sint Lucasgilde; opgeheven in 1796
16301657Schilder/bouwmeester Jacob van Campen woont in Randenbroek
1630Schilder Thomas van Veenendaell in Amersfoort geboren († na 1673)
16301640Ontstaan 't Zand; deel Singel (Varkenssingel of Sint Aegtensingel, gegraven bij bouw eerste muur), gedempt
16341638Pestepidemie (11e)
1635Remonstrantse kerkje in Vijver; tot 1883
1635Notenbomen geplant aan 't Zand
163650 tabakstelers rond Amersfoort, in 1670, 120 en in 1680, 200
1640Prins Frederik Hendrik krijgt onderdak in de Doelen (ook reeds in 1630 onderdak aldaar gehad)
1640Hoogwater rond Amersfoort
1640Marten Codde begint lakenfabriek in Sint Agathaklooster
1640Verblijf van filosoof René Descartes (1596-1650) in Amersfoort
1641Verbetering aan het uurwerk van de OLV-toren en twee nieuwe wijzers geplaatst aan de nog lege zuid- en noordzijde
1641Lazarushuis of Melatenhuis wordt gesloten
1643Grondwerk van de schotbalksluis bij de Grote Koppelpoort spoelt weg
1643Extreem hoge waterstand in de stad
1645Verbod op het bouwen van houten voorgevels aan huizen
1645Overstroming, brug voor de Grote Koppel werd weggeslagen
1645Bouw Sint Agatha- of Pispoortje (aan het einde van de Sint Agathastraat)
1646Bouw Heren- of Schoolpoortje (tussen Monnikendam en Andriespoort)
1646Bouw volmolen bij Koppelpoort (in 1391 is reeds watermolen op deze plaats vermeld)
1647Nederzetting "Amersfoort" gesticht op Long Island door emigranten ("New York" / Noord Amerika)
1648Sluiting van het Sint Janskerkhof
1648Laatste stuk kerkhof van de Sint Joriskerk (huidige Groenmarkt) buiten gebruik gesteld
1648Vrede van Münster, einde aan De Opstand / Tachtigjarige Oorlog (1568-1648)
1649Rembrandt tekent Westsingel, op weg met zijn vrouw/partner Hendrikje Stoffels naar Bredevoort
1650Aanleg van de weg van de Utrechtsepoort naar Utrecht via Huis ter Heide ("Wegh der Weegen")
1651Bliksem in Onze Lieve Vrouwetoren
1651Overstroming door breuk in Grebbedijk en hoog zeewater
1653Schilder Jasper (Gaspar) van Wittel in Amersfoort geboren († 1736 te Rome)
1654De Pothbroeders beëindigen het beheer van het Wandelhuis (sinds 1460)
1655Gedeelte voormalig Sint Jansconvent (bekend als Sint Janskerkhof) werd Beestenmarkt
1655VOC-schip "Amersfoort" vertrekt op 10/06/1655 van Vlieland naar Batavia
16551660Pestepidemie (12e)
1656Schilder Jacob van Staverden in Amersfoort geboren († waarschijnlijk te Rome)
1657Vishal geplaatst op brug over de gracht bij kruising met Langestraat
1657Het gedicht "De Nachtegael van Amisfort", zou door Vondel zijn geschreven op Randenbroek
1657Stadsbestuur besluit dat alle aanwonende eigenaren hun houten werven langs stadsgrachten in steen uitvoeren
13 sep 1657Jacob van Campen op Randenbroek overleden; 22/9 begraven in Sint Joriskerk onder muur-gedenkteken
1658Bouw van de Koningspoort aan het einde van de Coninckstraat, toegang tot hooibergen voor de boeren
1658Burgemeester van Amersfoort fungeert als deken van het Kapittel van Sint Joriskerk (tot heden)
1659De eerste Hemony-klokken van het carillon van de OLV-toren gegoten
1661Initiatief van Jonker Everard Meijster: Amersfoorters trekken kei van de Berg de stad in
1661Joseph Pereira en Emanuel de Tor Alto krijgen als joden, het burgerrecht van Amersfoort
16631668Pestepidemie (13e)
1664Vernieuwing sluizen, kaden en grondwerk aan het Spui
1667Laatste pestlijders worden verpleegd in het Pesthuis
1670De Sefardische joden kopen stukje grond aan de Bloemendalse Buitenpoort om hun doden te begraven
1672Na de inname van de stad door de Fransen in de zomer, vluchtten vele inwoners naar Holland.
16721673Franse bezetting; tijdelijk weer RK-eredienst in Sint Joriskerk.
16741675Twee jaar een Pensionaris, Ploos van Amstel, in stadsbestuur
1674De Kei wordt begraven onder de Varkensmarkt; de Kei was al genoemd in een staatsstuk (1545) van Karel V
1678Katoendrukkerij opgericht; directie/bedrijfsleiding door de Turk, Louis Celebi; hij krijgt het burgerrecht van Amersfoort
1681Stormvloed bij noordwesterstorm; een of meer doorbraken in de dijken tussen Amersfoort en Coelhorst
1685Opheffing Edict van Nantes (1598) door Lodewijk XIV, half miljoen Hugenoten verlaten Frankrijk
1686Heilige Geestkapel van stad aan Lutherse Gemeenschap
1686Begraven in de Lutherse kerk is toegestaan
1687Stadsherberg op de Beestenmarkt gebouwd
16871710Waalse kerk (Eglise Wallonne) in Amersfoort
1688Inrichting van de eerste openbare toiletten in de stad


Tijdbalk.pngvorige eeuw | volgende eeuw