Geschiedenis Amersfoort tussen 1500 en 1600

Uit Tijdbalk Amersfoort
Versie door Jan Lodewijks (Overleg) op 17 okt 2013 om 12:44

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar:navigatie, zoeken

vorige eeuw | volgende eeuw
tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000

Economische stilstand; ca. 5000 inwoners in de 16e eeuw (schatting)
1500 - 1600 geschiedenis Nederland
1500 - 1600 geschiedenis wereld
VanTotgebeurtenis
14281517Heerschappij van de Bourgondiërs
1500Verhuizing van de Pothbroeders naar de Coninckstraat/Pothstraat
1500Sint Rochuskapel gesticht
1501Besluit stadsregering om de strook (nieuwe) grond van de gedempte binnenste van de twee grachten, te verkopen
15061555Regeerperiode van Karel V (1500-1558)
1513Rodetorenpoort verkocht aan particulieren
1517Het Sticht erkent Karel V als landsheer
1520Schilder Lambert van Oort (ook van Noort genoemd) in Amersfoort geboren († 1571 te Antwerpen)
1520Papenhofstede door stadsbrand verwoest; groot deel stad verwoest
1521Karel V voert de Karolus-gulden in
1523Karel V verleent een bierprivilege aan de stad Amersfoort
15251526Pestepidemie (6e)
1528Karel V verstevigt centraal gezag en dwingt Bisschop Hendrik II van Beieren tot alleen geestelijke zaken
1528Margaretha van Oostenrijk landvoogdes
1528De Geldersen leggen het klooster "Vredendael" bij Amersfoort in de as
1529Bestrijding van de Lutherij in Amersfoort
1529Broeders moeten het Sint Jansklooster verlaten op verdenking van ketterij
1530Mandaatshuisje gebouwd, verblijfplaats Kapittelheren Sint Joriskerk
1530Mandaatshuisje ongeveer in 1530 gebouwd, verblijfplaats Kapittelheren Sint Joriskerk
1532Overstroming in Amersfoort (Allerzielenstorm)
1534Sint Joriskerk heeft huidige vorm van Hallenkerk gekregen
1536Mislukte aanslag op de stad door de Hertog van Gelre (Karel van Egmond)
1536Stadhuisactiviteiten geconcentreerd op de Hof (betreft nieuwbouw van de zetel van de schepenbank, het gerecht)
1539Landvoogdes Maria van Hongarije bezoekt Amersfoort
1540Waag wordt voor het eerst genoemd, mogelijk gevestigd in het eerste stadhuis
1543Maarten van Rossum in de stad (tot 1543 streed hij voor Gelre, daarna aan de zijde van Karel V)
1543Spaans Gelre na 1543
1544Karel V ontneemt de stad een aantal voorrechten i.v.m. gemak waarmee Maarten van Rossum binnen viel
1547Celzusteren betrekken deel van de Armen de Poth (vandaar aldaar de naam Celzusteren kamer)
1547Overdracht opstallen en grond door Celzusteren aan kloosterlingen van "Mariënhof" uit de Birkt bij Soest
24 sep 1547Johan van Oldenbarnevelt geboren (omgeving van de Kortegracht?)
1549Filips (later II) bezoekt, als kroonprins, Amersfoort; Filips volgt in 1555 Karel V op
1550Gilbert van Schoonbeke krijgt octrooi van Karel V voor graven van kanaal van Amersfoort naar de Emmikhuizerberg
1550Stichting huis voor arme weeskinderen aan de Cingel (Singel/het huidige 't Zand)
1551Een klein aantal Begijnen gaat wonen in het Bagijnhof aan Vijver/Viver, tot 1617
1552Overstroming in Amersfoort (1552)
15531558Pestepidemie (7e)
1554Einde van de gevangenis onder het stadhuis; de Dieventoren wordt de enige gevangenis van de stad
1555Eem (uit)gegraven van Koppelpoort tot de Melm; voordien overlading van vracht op/van kleine schepen bij de Melm
1555Staking van wevers en vollers
1556Van Oldenbarnevelt woont van 1556-1564 in "Bollenburgh", Muurhuizen nr. 19ab
1557Amersfoort koopt van koning Filips II een gebied op de Soesterheide
1559Met de bul "Super Universas" voorzag paus Paulus IV in een nieuwe bisschoppelijke indeling van de Nederlanden
1559Sint Elisabeth Gasthuis / Ziekenhuis gesticht; in 1577 door de stad erkend
1560Aanaarden binnenzijde van de stadsmuren
1563Steven van der Hag(h)en geboren in Amersfoort († 1624), zeevaarder, 1603 in dienst VOC
15651567Pestepidemie (8e)
1568Pieter Both geboren in Amersfoort († 1615), eerste Gouverneur-Generaal van Nederlands Indië (1610-1614)
1570Stadsplattegrond gemaakt door Jacob van Deventer (i.o.v. Filips II)
1570Overstroming in Amersfoort (Allerheiligenvloed)
1571Dubbele sluizen in Spui gebouwd (schutten van boten mogelijk geworden)
1572Geuzen bezetten tijdelijk de stad, plundering kerken en beeldenstorm; daarna stad katholiek en aanvaarding Filips II
1573Stichting gasthuis in de Langestraat uit nalatenschap van Wouter, Heer van Blokland en zijn vrouw Johanna Piek
1575"Bollenburgh" door de stad aangekocht, wordt Stads lint- en spinhuis, opgeheven in 1642; thans Muurhuizen nr. 19
1579Stad neemt Observantenklooster over; deel oefenplaats schutterij (Doelen) rest o.a. stadsgeneesheer en glasblazerij
1579Reformatie in Amersfoort (Alteratie/wetsverzetting)
1579Unie van Utrecht, een verbond van de voornaamste noordelijke gewesten in de strijd tegen Filips II
1579Einde Sint Jansconvent
1579Vanaf 1579 Sint Aegtenkapel in gebruik bij gemeente (opslagplaats, pakhuis en tabaksdepot)
1580Openbare uitoefening van de mis door Rooms Katholieken werd verboden
25 mrt 1580Sint Joriskerk komt aan de gereformeerden; College van Regenten beheert namens de stad gebouw en financiën
1581"Plakkaat van Verlatinge", afzwering van Filips II door de Staten Generaal der opstandige Nederlandse gewesten
1582Overstroming in Amersfoort (1582)
1582Gregoriaanse tijdrekening wordt ingevoerd; voor die tijd gold (in "Europa") de Juliaanse tijdrekening
1582Bank van Leening of lommerd voor het eerst genoemd
15861587Engelse Kerkhof op hoek van Sint Agathastraat en Singel, aan de zijde van het Sint Aegtenklooster
1587Accijnsmeestershuisje in de Langestraat tegen de Sint Joriskerk gebouwd
1594Aanpassing vesting door Adriaen van Alckmaer
1594Vergraven van singel van de dubbele gracht en start aanleg van drie grote en zeven kleine bastions
1595Wateroverlast door breuk in de Grebbedijk
15971605Pestepidemie (9e)


Tijdbalk.pngvorige eeuw | volgende eeuw