Straat/wijk/naamgeving

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken
Wijkfoto.jpg
Tijdbalk op onderwerp
algemene informatie
Amersfoortse bouwtekeningen (Archief Eemland)
Buitenplaatsen en landhuizen
Digitale kadastrale atlas Amersfoort, Hoogland en Woudenberg, 1832
Huisnamen
Kaarten en plattegronden
Straten, wijken, buurten, pleinen en bruggen
Telefoongids Amersfoort, 1915
Telefoongids Amersfoort, 1950
Voorouders (Archief Eemland)


VanTotgebeurtenis;
0800Omstreeks die tijd naam Flehite/Flethite als gouw bekend (oostelijk deel huidige provincie Utrecht)
1028Vroegste vermelding naam Amersfoort
1196Bisschoppelijke Hof (Curtis) voor het eerst genoemd
1337In oorkonde wordt wijding Sint Joriskerk aan Sint Nicolaas voor het eerst genoemd
1342Oudste vermelding naam Langestraat
1351Oudste vermelding Nieuwstraat
1361Oudste vermelding Breulstraat (Broyel is laaggelegen moerassig land); loopt van Vismarkt tot Varkensmarkt
1377Oudste vermelding Onze Lievevrouwestraat, later Krankeledenstraat
1381Oudste vermelding naam Teut (Tote, Tuyt of Teutstraat); straat loopt als "puntzak" uit naar Bloemendalsestraat
1389Oudste vermelding straatnaam Spui
1390Oudste vermelding naam Havik
1394Oudste vermelding naam Amersfoortse Berg als Bergh
1403Onze Lieve Vrouwekapel voor het eerst genoemd
1405Oudste vermelding Moyestraat
1411Oudste vermelding Langegracht
1416Oudste vermelding Vijver en Twystraat, een verdwenen straat tussen Vijver en Havik (of Achter Oude Raadhuis)
1420Oudste vermelding van de Stoofstraat
1423Oudste vermelding Hellestraat
1427Oudst overgeleverde stadsrekening (van de Cameraar)
1435Oudste vermelding van Goetschalckstraat, later Valkestraat
1462Oudste vermelding straatnaam Hof
14731483De natuurlijke waterloop "De Kromme Eem" is vanaf 1473 vergraven tot de Bisschop Davidsgrift
1473De naam Eem kwam ook voor in het zuiden van de Gelderse Vallei
16301640Ontstaan 't Zand; deel Singel (Varkenssingel of Sint Aegtensingel, gegraven bij bouw eerste muur), gedempt
1647Nederzetting "Amersfoort" gesticht op Long Island door emigranten ("New York" / Noord Amerika)
1655VOC-schip "Amersfoort" vertrekt op 10/06/1655 van Vlieland naar Batavia
1755Haardsteden-register of blaffert uit 1755, met namen van eigenaren van panden in de stad
18 aug 1811Decreet van naamsaanneming
1850Straatnamen gefixeerd door Gemeenteraadsbesluiten en door straatnaamborden
1888Dorp "Amersfoort" gesticht in Transvaal, Zuid Afrika
1915Telefoongids Amersfoort, 1915
1950Telefoongids Amersfoort, 1950
1976Havik huisnummers 11 en 13, krijgen de namen Brielle en Deshima


Tijdbalk.png