Kerk en overheid

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken
Kerk.jpg

Tijdbalk op onderwerp

algemene informatie
Scheiding kerk en staat
Tijdlijn antisemitisme


VanTotgebeurtenis
1025Akte van schenking van het graafschap Drenthe door keizer Hendrik II aan de bisschop van Utrecht
1122Concordaat van Worms beperkt macht van Keizer bij Bisschopsbenoeming
1132Uit oorkonde blijkt dat voor bewoners van Amersfoort en Hoevelaken, hun parochiekerk in Oud-Leusden stond
1196Bisschoppelijke Hof (Curtis) voor het eerst genoemd
1203In oorkonde: curtis episcopalis (bisschoppelijk hof); hof voortgekomen uit schoutambt (bekend sinds 1132)
1259Bisdom (Diocees) Utrecht viel onder Aartsbisdom Keulen; Keulen in 1114 stadsrechten
19 jun 1259Sint Olofsdag: Bisschop van Utrecht, Hendrik van Vianden, verleent stadsrechten; Amersfoort vanaf die dag een stad
1317Omgeving Appelmarkt, Groenmarkt en Papenhofstede aan pastoorsgoederen toegevoegd
1337Bisschop Jan van Diest verbond een Kapittel aan Sint Joriskerk; status wordt Kapittelkerk (10 Kanunniken)
13421364Bewind landsheer/Bisschop Jan van Arkel gekenmerkt door rust in Nedersticht
14551456Opvolgingsstrijd Bisschoppen, Amersfoort koos voor David van Bourgondië en niet voor Gijsbert van Brederode
1517Het Sticht erkent Karel V als landsheer
1528Karel V verstevigt centraal gezag en dwingt Bisschop Hendrik II van Beieren tot alleen geestelijke zaken
1529Bestrijding van de Lutherij in Amersfoort
1530Mandaatshuisje gebouwd, verblijfplaats Kapittelheren Sint Joriskerk
1530Mandaatshuisje ongeveer in 1530 gebouwd, verblijfplaats Kapittelheren Sint Joriskerk
1559Met de bul "Super Universas" voorzag paus Paulus IV in een nieuwe bisschoppelijke indeling van de Nederlanden
1572Geuzen bezetten tijdelijk de stad, plundering kerken en beeldenstorm; daarna stad katholiek en aanvaarding Filips II
1579Reformatie in Amersfoort (Alteratie/wetsverzetting)
1580Openbare uitoefening van de mis door Rooms Katholieken werd verboden
25 mrt 1580Sint Joriskerk komt aan de gereformeerden; College van Regenten beheert namens de stad gebouw en financiën
1582Gregoriaanse tijdrekening wordt ingevoerd; voor die tijd gold (in "Europa") de Juliaanse tijdrekening
1658Burgemeester van Amersfoort fungeert als deken van het Kapittel van Sint Joriskerk (tot heden)
1685Opheffing Edict van Nantes (1598) door Lodewijk XIV, half miljoen Hugenoten verlaten Frankrijk
1686Begraven in de Lutherse kerk is toegestaan
1686Heilige Geestkapel van stad aan Lutherse Gemeenschap
1726"Oud-Katholiek" Seminarie gesticht
8 feb 1727Synagoge ingewijd; gebouwd in 1726
1755Mandaatshuisje al bekend als "Onder de Lindeboom"
1798Alle kerken voor de wet gelijk gesteld, scheiding Kerk en Staat
1814Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) tot stand gekomen
1816Koning Willem I stelt Algemeen Reglement voor de Nederlandse Hervormde Kerk op
1829Westelijke toegang (Windsteeg) van de Sint Joriskerk dichtgemetseld
1834Afscheiding, het ontstaan van de Gereformeerde kerken als afscheiding van de Nederlands-hervormde kerk
1838Onze Lieve Vrouwetoren wordt eigendom van de stad Amersfoort
1853Herstel RK-hiërarchie (één Aartsbisdom, vier Bisdommen) door Pius IX; de grondwet van 1848 maakte dat mogelijk
1853Gewijzigde Bisdomindeling in Nederland
18691870Eerste Vaticaans Concilie (Vaticanum I)
1886Doleantie, afscheiding o.l.v. Abraham Kuyper
1956Herindeling van de Bisdommen in Nederland