Het gedicht "De Nachtegael van Amisfort", zou door Vondel zijn geschreven op Randenbroek

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000

1657


Onderwerp(en)

Bron(nen)

Gebeurtenis

De Nachtegael van Amisfort. 
Hic ver assiduum, atque alienis mensibus aestas.
(vert.: Hier heeft men een voortdurende lente en een zomer, ook in de ongewone maanden)

Schoon Uitrecht eertijts praelde op 's Bisschops staf en myter 
En stoel en hoogen Dom, noch wil ick AMISFORT,  
Van Grooter waert benijt, verheffen op mijn cyter,  
Als rechte hant van 't Sticht, in zegen noit verkort. 
Wie haeren oirsprong zoeckt, spring' zevenhondert jaeren, 
Min vijftigh jaer, te rugge, en kuss' den eersten steen,  
Daer veele steenen tot een' stadt en muur vergaeren, 
Op 't nachtegaels gezangk, het welck de bouwheer scheen.
Etc, etc, 

zie verder de originele tekst onder hyperlink "Vondel"


Link(s):